REKLAMA

MAXCOM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

2022-01-26 16:11
publikacja
2022-01-26 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-26
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022 r.
1. Raporty kwartalne:
− rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r. – 31 maja 2022 r.
− rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r. – 30 listopada 2022 r.
2. Raport półroczny:
− rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.
3. Raport roczny:
− jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
− skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku i drugi kwartał 2022 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-26 Arkadiusz Wlilusz Prezes Zarządu
2022-01-26 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki