4,1800 zł
-1,18% -0,0500 zł
Marvipol Development S.A. (MVP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
MarDevSA_jednostkowy_RR-2019_20200327.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_MD_-_oswiadczenia_-_20200326.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Aktywa 670159 604570 157370 140598
II. Aktywa trwałe 616656 531639 144806 123637
III. Aktywa obrotowe 53503 72931 12564 16961
IV. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
V. Pasywa 670159 604570 157370 140598
VI. Kapitał własny 236649 206696 55571 48069
VII. Zobowiązania długoterminowe 331822 318740 77920 74126
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 101688 79134 23879 18403
IX. Przychody netto ze sprzedaży 23298 23501 5416 5508
X. Koszt własny sprzedaży (25449) (23009) (5916) (5392)
XI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (2151) 492 (500) 116
XII. Koszty sprzedaży (14) (68) (3) (16)
XIII. Koszty ogólnego zarządu (4362) (3415) (1014) (800)
XIV. Pozostałe przychody operacyjne 3018 2121 702 497
XV. Pozostałe koszty operacyjne (2748) (1141) (639) (267)
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6257) (2011) (1454) (470)
XVII. Przychody finansowe 60380 33165 14036 7773
XVIII. Koszty finansowe (25179) (19846) (5853) (4651)
XIX. Podatek dochodowy 1009 (2099) 235 (492)
XX. Zysk netto za rok obrotowy 29953 9209 6964 2160


I - VIII: pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2019
roku oraz bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku.IX - XX:
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MarDevSA_jednostkowy_RR-2019_20200327.pdfMarDevSA_jednostkowy_RR-2019_20200327.pdf Jednostkowy Raport Roczny 2019 Marvipol Development S.A.
RN_MD - oświadczenia - 20200326.pdfRN_MD - oświadczenia - 20200326.pdf Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą Marvipol Development S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Mariusz Wojciech Książek Prezes Zarządu
2020-03-27 Mariusz Poławski Wiceprezes Zarządu
2020-03-27 Robert Pydzik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Beata Cukrowska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.