REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Marcina Kniecia do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

2021-06-08 15:16
publikacja
2021-06-08 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Marcin_Kniec_Oswdczenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Powołanie Pana Marcina Kniecia do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kniecia.
Wykształcenie
Pan Marcin Knieć jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu, Zarządzanie Zasobami Pracy, Magister ekonomii. Studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów odbył w latach 2002 – 2003.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2001 roku prowadzi własne biuro rachunkowe, gdzie zarządza zespołem doświadczonych księgowych oraz pełni na zasadzie usługowej rolę głównego księgowego kilkudziesięciu podmiotów.
W latach 1993 – 2001 pracował na stanowisku głównego księgowego lub księgowego w spółkach oraz biurach rachunkowych.
Marcin Knieć jest zaangażowany w sferę rachunkowości w szeregu podmiotów o zróżnicowanym profilu. Odpowiadając za realizację polityki rachunkowej aktywnie uczestniczył w procesach przekształceń, połączeń oraz innego rodzaju reorganizacji jednostek różnej wielkości. Doradzał zarządom spółek w sferze bilansowej oraz koordynował wdrażanie efektywnych modeli rachunkowości zarządczej.
Pan Marcin Knieć nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oświadczenie złożone przez Pana Marcina Kniecia stanowi załącznik do raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Marcina Kniecia na Członka Komitetu Audytu.
Załączniki
Plik Opis
Marcin Knieć Ośwdczenie.pdfMarcin Knieć Ośwdczenie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki