4,7200 zł
0,00% 0,0000 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-21
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [dalej: "Ustawa"], informuje że w dniu 21 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie przesłane przez Pana Krzysztofa Moskę dot. zmniejszenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) Pan Krzysztof Moska poinformował, że w wyniku zawarcia przez niego w dniu 19 czerwca 2019 roku transakcji zbycia 329 500 sztuk akcji spółki Makarony Polskie SA, w ramach pakietowej transakcji sesyjnej zbycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez pana Krzysztofa Moskę udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zejście poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki [dalej: "Zmiana Stanu Posiadania"].

Przed Zmianą Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiadał 464 434 akcji Spółki, stanowiących 5,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 464 434 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiada 134 934 akcje Spółki, stanowiące 1,46% udziału w kapitale zakłądowym Spółki oraz 1,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 134 934 głosów z akcji Spółki.

Jednocześnie Pan Krzysztof Moska poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o kórych mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-21 Beata Majewska-Karp Prokurent
2019-06-21 Tomasz Blat Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.