REKLAMA

MABION S.A.: Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

2023-02-09 08:11
publikacja
2023-02-09 08:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. („Novavax”) umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej („Umowa produkcyjna”) oraz późniejszych raportów bieżących dotyczących poszerzania współpracy z Novavax, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku u podpisał z Novavax, kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #10 („SOW#10”, ang. Statement of Work).

Zakres SOW#10 obejmuje usługi logistyczne, w tym transport i magazynowanie przez Spółkę materiałów, substancji czynnych szczepionek oraz produktów gotowych szczepionek w uzgodnionych przez strony odpowiednich warunkach transportu i przechowywania. Wszystkie te usługi będą realizowane w środowisku GMP.

Rozszerzenie zakresu usług wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego dokumentu i pozostaje w mocy do czasu jej pełnego wykonania, chyba, że Strony wspólnie zdecydują o wcześniejszym zakończeniu prac w ramach niniejszego zlecenia.

Wartość SOW#10 będzie zależna od ilości zleconych przez Novavax usług transportu oraz produktów do przechowania i okresu ich magazynowania przez Spółkę. Szacowana obecnie wartość zamówienia w pierwszym roku wyniesie ok. 1,2 mln zł, przy czym wartość ta ostatecznie może ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-09 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2023-02-09 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
2023-02-09 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki