REKLAMA

M.W. TRADE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA

2021-05-24 15:11
publikacja
2021-05-24 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_ZWZA_M.W._Trade_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) informuje, że w dniu 24 maja 2021 roku otrzymał w trybie art. 401 § 4 k.s.h., od akcjonariusza Spółki - Getin Holding SA (Akcjonariusz) - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA zwołane na 25 maja 2021 roku (zob. rb 6/2021) w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał dotyczące ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej M.W. Trade SA (wraz z życiorysami kandydatów) proponowane przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto panowie Bogdan Frąckiewicz i Stanisław Wlazło złożyli oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_ZWZA_M.W._Trade_SA.pdfProjekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_ZWZA_M.W._Trade_SA.pdf Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_ZWZA_M.W._Trade_SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-05-24 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki