REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: ​​Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2021/22 roku finansowego

2021-10-01 17:53
publikacja
2021-10-01 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
​​Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2021/22 roku finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) w okresie lipiec - wrzesień 2021 (II kwartał roku finansowego 2021/22) wyniosły 14,34 mln USD i były o 25,9% wyższe od osiągniętych w II kwartale 2020/21 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 11,39 mln USD.

W okresie kwiecień - czerwiec 2021 r. (I kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 13,02 mln USD.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec września 2021 r. wyniosła 4,39 mln USD co oznacza wzrost o 4,3% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2021 i o 21,6% rok do roku.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:
- Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. We wrześniu 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 121 USD i było wyższe o ponad 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. ARPU ChatBot wyniosło 97,1 USD w ostatnim miesiącu kwartału, co oznacza wzrost o 25,3% w skali roku.
- Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec II kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33.909 a ChatBot 2.188.
- Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,4% w stosunku do poprzedniego kwartału i o około 77% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-10-01 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki