REKLAMA
BADANIE

LETUS CAPITAL: Uzupełnienie raportu EBI 19/2023 z podsumowaniem zakończenia subskrypcji akcji serii C1

2023-01-27 08:46
publikacja
2023-01-27 08:46
Zarząd Letus Capital z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu EBI 19/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Emitent niniejszym uzupełnia punkt 6a, który nie zawierał informacji takich jaki (I) data powstania wierzytelności, (II) przedmiot wierzytelności, (III) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny (wyceny w załącznikach), (IV) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (V) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
6a)

Było:
„3.752.333 akcji zostały objęte za gotówkę, 58.073.799 za wkłady pieniężne w formie umów wzajemnych potrąceń wierzytelności wynikających z umów zakupu udziałów: Casa Sp. z o.o., Casas Sp. z o.o., DaVinci Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Nafta-Trans Sp. z o.o.”

Powinno być:
• data powstania wierzytelności: wszystkie wierzytelności powstały 29 listopada 2017 r.
• przedmiot wierzytelności:
- zakup 2.262 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” sp. z o.o. z siedzibą w Pile stanowiących 55,74% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym,
- zakup 5.049 udziałów spółki DaVinci sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie stanowiących 99,98% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym,
- zakup 1 udziału DaVinci sp. z.o.o. z siedzibą w Czernikowie stanowiących 0,02% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym,
- zakup 21.235 udziałów spółki Casa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu stanowiących 99,98% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym,
- zakup 5 udziałów w spółce Casa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu stanowiących 0,02% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym,
- zakup 6.145 udziałów w spółce Casas sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu stanowiących 99,92% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym,
- 5 udziałów w spółce Casas sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu stanowiących 0,08% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym.
• wartość poszczególnych wierzytelności:
- 2.228.070,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt) zł z tytułu zawartej w dniu 29 listopada 2017 roku umowy sprzedaży 2.262 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” sp. z o.o. z siedzibą w Pile stanowiących 55,74% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym
- 4.950.000,00 zł z tytułu zawartej w dniu 29 listopada 2017 roku umowy sprzedaży 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów spółki DaVinci sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym.
- 1.050.000,00 zł z tytułu zawartej w dniu 29 listopada 2017 roku umowy sprzedaży 21.240 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów spółki Casa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym.
- 483.000,00 zł z tytułu zawartej w dniu 29 listopada 2017 roku umowy sprzedaży 6.150 (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów spółki Casas sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym.
• opis transakcji w wyniku, których powstały wierzytelności
- umowa sprzedaży 2.262 udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” sp. z o.o. z siedzibą w Pile z dnia 29 listopada 2017 roku.
- umowa sprzedaży 5.050 udziałów w kapitale zakładowym spółki DaVinci sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie z dnia 29 listopada 2017 roku.
- umowa sprzedaży 21.240 udziałów w kapitale zakładowym spółki Casa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 listopada 2017 roku.
- umowa sprzedaży 6.150 udziałów w kapitale zakładowym spółki Casas sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie z dnia 29 listopada 2017 roku.
• podmioty, które objęły [nabyły] papiery wartościowe Emitenta ze wskazaniem ich liczby nabywanych akcji:
- Torus Investment sp. z o.o. - 14.853.800 Akcji Serii C1
- PV Maker sp. z o.o. - 32.993.333 Akcji Serii C1
- Alina Orcholska - 7.007.666 Akcji Serii C1
- Tymoteusz Olszewski - 3.219.000 Akcji Serii C1

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230127_084612_0000145012_0000147008.pdf
20230127_084612_0000145012_0000147009.pdf
20230127_084612_0000145012_0000147010.pdf
20230127_084612_0000145012_0000147011.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki