REKLAMA

LABO PRINT S.A: zawarcie umowy kredytowej

2022-10-03 12:08
publikacja
2022-10-03 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 dotyczącego podpisania umowy na roboty budowlane, Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) informuje, że 3 października 2022 roku zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej ING) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,28 mln euro na finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z wyposażeniem).

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2032 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 29 czerwca 2023 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) hipoteka umowna na należącej do Spółki nieruchomości produkcyjnej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1, do kwoty 35,0 mln zł; (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości; (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; (iv) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach prowadzonych przez ING na rzecz Spółki.

Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody ING.

Zarząd Spółki uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki