REKLAMA

LABO PRINT S.A: informacja w sprawie rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku netto Spółki za rok 2020

2021-05-11 15:31
publikacja
2021-05-11 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
informacja w sprawie rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku netto Spółki za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.

Po analizie sytuacji finansowej Spółki, w dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Labo Print S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2020 w wysokości 3.721.493,73 złotych, zgodnie z którą rekomenduje przeznaczenie:
• kwoty 2.997.973,73 zł, tj. 80,6% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, na kapitał zapasowy Spółki;
• kwoty 723.520,00 zł, tj. 19,4% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy; powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje ustalenie dnia dywidendy na czternasty dzień po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie, a termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający czternaście dni po dniu dywidendy.

Rekomendacja Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki