LABO PRINT S.A: informacja w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019

2020-04-27 16:36
publikacja
2020-04-27 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-27
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
informacja w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą rekomendacji w zakresie podziału zysku netto Spółki za rok 2019.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Zarząd Labo Print S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku 2019 w kwocie 4.728.177,91 zł.

Mając na uwadze realizowane przez Labo Print S.A. procesy inwestycyjne, rosnące zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy, jak i wyrażaną przez głównych akcjonariuszy wolę partycypacji w zyskach wypracowywanych przez Spółkę, Zarząd Labo Print S.A. rekomenduje przeznaczenie:
• 62,4% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 2.952.623,76 zł na kapitał zapasowy Spółki,
• 26,1% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 1.232.914,15 zł na pokrycie ujemnego kapitału z przejścia na MSSF,
• 11,5% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 542.640,00 zł do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy; powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,15 zł na jedną akcję.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie dnia dywidendy na czternasty dzień po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie, a termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający czternaście dni po dniu dywidendy.

Rekomendacja Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2019.

Zarząd Spółki uznaje powyższą informację za poufną ze względu na fakt, iż okoliczność wypłaty dywidendy oraz jej wartość mogą mieć istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji Spółki.


Osoby reprezentujące spółkę:
• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki