REKLAMA

Krajowy Plan Odbudowy. Premier Morawiecki przedstawił 5 filarów

2021-02-26 16:55
publikacja
2021-02-26 16:55

Krajowy Plan Odbudowy opiera się na pięciu filarach, pierwszy z nich to odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki. Projekty w ramach tego filaru mają prowadzić do wzrostu wydajności i produktywności gospodarki - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Krajowy Plan Odbudowy. Premier Morawiecki przedstawił 5 filarów
Krajowy Plan Odbudowy. Premier Morawiecki przedstawił 5 filarów
fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Jak wskazano, Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.

Prezentując na piątkowej konferencji prasowej kierowany do konsultacji Krajowy Plan Odbudowy, premier powiedział, że opiera się on na pięciu filarach, a pierwszym z nich jest odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podkreślił, że trzeba zwiększyć produktywność i wydajność gospodarki, co prowadzi do tego, że "życie poszczególnych obywateli, pracowników może być lepsze". "Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby praca Polaków była jak najbardziej produktywna" - mówił Morawiecki.

"Dlatego pierwsza grupa projektów - ta która ma prowadzić do podniesienia innowacyjności, wydajności i produktywności polskiej gospodarki to pierwszy filar Krajowego Planu Odbudowy. Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł" - powiedział premier.

Drugi filar to cyfryzacja. "Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić" - podkreślił Morawiecki na konferencji prasowej.

Przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy. "Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe" - dodał premier.

Trzeci filar KPO to sprawny sektor zdrowia. Szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią COVID-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia. "Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych" - przekonywał premier. Jak dodał, na ten cel z KPO przeznaczonych zostanie blisko 20 mld złotych.

Czwarty filar to mobilna, inteligentna Polska. "Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy" - oświadczył.

Premier dodał, że piąty filar, to zmiany w zakresie klimatu, na które musimy odpowiedzieć, czyli - wskazał - transformacja energetyczna.

"Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z rożnych programów" - powiedział szef rządu.

"Te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów" - dodał Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że w ramach tego planu rząd chce przebudować system finansów, system podatkowy, zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, a także zainwestować w Polskę cyfrową.

"Przede wszystkim ze wsparciem Krajowego Programu Odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych" - zaznaczył. Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że "będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów".

"To, co jest znakiem firmowym rządów Zjednoczonej Prawicy, a więc rozwój zrównoważony, będziemy kontynuować i rozwijać twórczo w ramach nowego europejskiego ładu" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki podkreślił, że teraz KPO będzie szeroko konsultowany. "Jesteśmy otwarci, na różnego rodzaju propozycje, jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia i tu pewna dobra wiadomość. Nie wszystko się zmieści w Krajowym Planie Odbudowy, nie wszystko się zmieści w ramach partnerstwa programów unijnych i funduszy strukturalnych. Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego jakim będzie Polski Nowy Ład, by uzupełniać w wielu miejscach Polski, w wielu sektorach, w mikrogospodarce i makroekonomicznym wymiarze wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu" - powiedział szef rządu.

Dodał, że będą one się przyczyniały do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie i na całym świecie. Podkreślił, że o tę konkurencyjność "rozegra się główna walka między regionami świata i w ramach UE".

Ocenił, że patrząc na wyniki całej gospodarki polskiej w 2020 r. i polskiego budżetu "są to dobre jaskółki, dobre podstawy, dobre części składowe naszego rozwoju gospodarczego w kolejnych latach". "A krajowy program odbudowy, który dziś przedstawiamy państwu do konsultacji, jest jednym z istotnych bardzo filarów całego naszego wielkiego programu gospodarczego, który będziemy wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach przed państwem" - powiedział szef rządu.

"Wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki"

Za parę miesięcy, gdy narodowy program szczepień przeciw COVID-19 będzie już nas chronił, czeka nas wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki; chcemy mądrze wykorzystać ten czas próby, a służyć ma temu nasz program Krajowego Planu Odbudowy - zaznaczył w piątkowym wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że przed nami kilka kluczowych tygodni walki z pandemią, ale - podkreślił - na horyzoncie widać już kolejne wyzwania, do których się przygotowujemy.

"Za parę miesięcy, gdy narodowy program szczepień przeciw COVID-19 będzie już nas chronił, czeka nas wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki. Chcemy mądrze wykorzystać ten czas próby, a służyć ma temu nasz program Krajowego Planu Odbudowy" - napisał Morawiecki.

Jak dodał, "z takim wyzwaniem ani Europa, ani Polska nie mierzyły się od dziesięcioleci".

"Zwycięzcami w tej walce będą ci, którzy potrafią odnaleźć się w świecie po COVID-19 i zadbać o stabilność finansów publicznych, a jednocześnie wyasygnować duże sumy pieniędzy na inwestycje. Polska ma zamiar należeć do grona państw, które wyjdą wzmocnione z tego kryzysu" - zaznaczył.

Szef rządu zaznaczył, że Krajowy Program Odbudowy to przedsionek do polskiego Nowego Ładu. "W jego ramach chcemy przebudować system finansowy, system edukacji, system ochrony zdrowia, czy przeprowadzić wielkie inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny Solidarity Transport Hub Poland czy przekop Mierzei Wiślanej" - wymienił.

"Wsparcie w ramach tych wielkich programów inwestycyjnych docierać będzie do wszystkich gmin i powiatów, w ramach zrównoważonego rozwoju całej Polski - znaku firmowego rządów Zjednoczonej Prawicy!" - zaznaczył Morawiecki.

Premier podziękował też wszystkim osobom, które pracowały przy KPO.

"Ten wielki, wspólny wysiłek, to kolejne świadectwo polskiej solidarności w tym trudnym czasie. Oczywiście nie wszystkie nasze ambitne zamierzenia zmieściły się w aktualnym planie KPO. Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego, jakim będzie Nowy Ład, żeby uzupełniać wszystkie sfery gospodarki o środki krajowe, jakie będą dostępne w większym zakresie dla Nowego Ładu, który jest programem dużo szerszym i budującym konkurencyjność Polski" - napisał.

Morawiecki stwierdził też, że właśnie o konkurencyjność rozegra się główna walka pomiędzy wszystkimi regionami świata i wewnątrz Unii Europejskiej.

"Patrząc na dotychczasowe wyniki polskiej gospodarki, zarówno w całym 2020 r., jak i na początku bieżącego roku (nadwyżka za styczeń ponad 6 mld zł!) - jestem przekonany, że wygramy tę walkę! A KPO jest przecież tylko jednym z wielu istotnych filarów całego wielkiego planu gospodarczego, który będziemy wkrótce odsłaniać przed Państwem…" - zapowiedział.

Krajowy Plan Odbudowy - 5 filarów

Do sierpnia 2026 r. Polska planuje wydać całą dostępną sumę bezzwrotnych dotacji z Funduszu Odbudowy w wys. 23,9 mld euro - napisano w Krajowym Planie Odbudowy. Spośród 5 komponentów najwięcej środków przeznaczone zostanie na komponent B: zielonej energii i zmniejszenia energochłonności - 6,3 mld euro oraz E: zielona, inteligentna mobilność - 6,1 mld euro.

"Łącznie w ramach KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro" - napisano.

Kwota została podana w cenach bieżących, z zastrzeżeniem, że alokacja 30-proc. środków będzie ustalona na podstawie sytuacji gospodarczej w czerwcu 2022 r. - podano w prezetnacji KPRM.

KPO składa się z pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki,

B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

C. Transformacja cyfrowa,

D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,

E. Zielona, inteligentna mobilność.

"W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B – Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro oraz komponent E - Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 proc. i 25,5 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO" - dodano.

Na realizację innych komponentów przeznaczono: A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 4,133 mld euro, (17,3 proc.), D – Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 4,262 mld euro (17,9 proc.) oraz najmniej na C – Transformacja Cyfrowa 3,034 mld euro (12,7 proc.).

"Należy jednak pamiętać, że działania (reformy i inwestycje) związane z digitalizacją znajdują się nie tylko w dedykowanym komponencie C, ale także w ramach komponentów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki" - dodano.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro (bezzwrotne granty i pożyczki łącznie, w cenach bieżących). Czas na wykorzystanie tych środków państwa członkowskie mają do 2026 r.

KPO komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, wartość 4,133 mld euro

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania w ramach komponentu A Krajowego Planu Odbudowy: Odporność i konkurencyjność gospodarki o łącznej wartości 4,133 mld euro.

W ramach komponentu A planuje się uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorstw, planujących rozpocząć/rozszerzyć działalność w sferze wdrożenia i promocji zielonych rozwiązań w gospodarce:

- kwotę 400 mln euro zarezerwowano dla MŚP w postaci grantów na inwestycje produkcyjne, zwiększanie kompetencji kadry i pracowników oraz dostarczanie usług promujących zielone produkty i usługi;

- kolejne 162 mln euro zarezerwowano na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (m.in. w zakresie, zapobiegania powstawania odpadów, tworzenia rynku surowców wtórnych, promocji energo- i zasobo- oszczędnego recyklingu, itp.).

Realizacja elementów cyfryzacyjnych (komponent C) została zaplanowana także w ramach komponentu A.

W ramach komponentu A planowane są działania o łącznej wartości ponad 600 mln euro na rzecz wdrożenia innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

"Działanie to pozwoli na pobudzenie zainteresowania przedsiębiorstw wytwarzaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, robotyzacją, zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych i digitalizacją procesów wytwórczych i tym samym będzie wspierało transformację w kierunki Przemysłu 4.0" - napisano.

W ramach komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki przewidziano szereg działań, których adresatem są przede wszystkim przedsiębiorstwa (w tym duże, małe i średnie), podmioty publiczne (samorządy terytorialne) oraz sektor naukowo-badawczy, zmierzających do: – z jednej strony odbudowy możliwości, a z drugiej – transformacji w kierunku energooszczędnej, pro-środowiskowej, zrobotyzowanej i cyfrowej gospodarki:

1.200 mln euro przewidziano odbudowę i transformację sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu, w tym

- 300 mln euro na wsparcie inwestycji firm (mikro i MŚP) w produkty, usługi, kompetencje pracowników oraz kadry, w sektorach najbardziej poszkodowanych przez pandemię (np. sektor HoReCa, turystyka, kultura, itp.) na rzecz dywersyfikacji działalności i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych;

- zakłada się wsparcie ok. 1350 przedsiębiorstw; - 400 mln euro na wsparcie dla inwestycji przedsiębiorstw (mikro i MŚP) w produkty, usługi, kompetencje pracowników i kadry związane z wprowadzeniem „zielonych” rozwiązań; zakłada się wsparcie ok. 180 przedsiębiorstw; - 500 mln euro na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym, związane ze skracaniem łańcuchów dostaw;

- 500 mln euro na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym, związane ze skracaniem łańcuchów dostaw; zakłada się wsparcie ok. 560 przedsiębiorstw.

- 550 mln euro zarezerwowano na poprawę warunków do inwestycji dla przedsiębiorstw poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, polegającej m.in. na wsparciu 2350 gmin w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz przygotowaniu przeszło 4 tys. ha uzbrojonych terenów;

- 871 mln euro przeznaczono na wsparcie zwiększenia potencjału do tworzenia i absorbcji innowacji i technologii cyfrowych oraz środowiskowych, w tym GOZ, budujących (co jest oczekiwanym rezultatem) potencjał do transformacji polskiego przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0. Oczekuje się, że wsparcie uzyska łącznie ok 140 przedsiębiorstw w tych obszarach.

Ze względu na specyfikę tych sektorów oddzielne środki zarezerwowano na promocję innowacyjnych rozwiązań w przemysłach kreatywnych (95 mln euro) oraz przygotowanie systemowych rozwiązań w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (164 mln euro).

447 mln euro planuje się przeznaczyć na wzmocnienie ogólnego potencjału innowacji, który w Polsce nadal jest niższy niż w innych krajach europejskich. W tym obszarze wsparta zostanie zarówno infrastruktura naukowa i technologiczna instytucji Interdyscyplinarnej Sieci Badawczej Łukasiewicz (350 mln) oraz rozbudowa laboratoriów i instytucji badawczych w sektorze żywnościowym (blisko 100 mln Euro). Wsparcie uzyska 100 podmiotów badawczych, utworzonych zostanie 6 laboratoriów technologicznych.

Specjalne dedykowane działania na rzecz defaworyzowanych grup społecznych będą podejmowane w ramach komponentu A:

- wsparcie uzyskają przedsiębiorcy (ok. 1350 podmiotów) poszkodowani w wyniku pandemii COVID-19 (łącznie około 300 mln euro) oraz podmioty z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego (500 mln euro, ok. 560 przedsiębiorstw);

- podjęta zostanie kompleksowa reforma instytucji rynku pracy (ok. 100 mln euro), która ma zapewnić lepszą organizację wsparcia tych grup społecznych, które obecnie mają najtrudniejsze warunki na rynku pracy i bardzo często nie otrzymują wsparcia w ramach programów wspieranych przez EFS (np. osoby bierne zawodowe, cudzoziemcy);

- wsparcie otrzymają również podmioty ekonomii społecznej (44 mln euro), - rozbudowa (alokacja w wysokości 381 mln euro) systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Program Maluch), w ramach której będzie można utworzyć 9 tys. miejsc opieki na dziećmi do lat 3.

Odporność i konkurencyjność gospodarki przede wszystkim podejmuje kwestie szkolnictwa zawodowego, nabywania kwalifikacji i umiejętności niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki. Inwestycje w tym zakresie przeznaczone zostaną na:

- utworzenie sieci Branżowych centrów umiejętności skupiających 120 podmiotów;

- podwyższenie kwalifikacji lub nabycie umiejętności, w tym IT i green skills przez 5 tys. osób;

- powstanie 9 tys. miejsc w różnych formach opieki nad dziećmi do lat 3.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro (bezzwrotne granty i pożyczki łącznie, w cenach bieżących). Czas na wykorzystanie tych środków państwa członkowskie mają do 2026 r.

KPO komponent B: zielona energia i zmniejszenie energochłonności, wartość 6,347 mld euro

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania w ramach komponentu B Krajowego Planu Odbudowy: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności o łącznej wartości 6,347 mld euro.

Jak wskazano w dokumencie w ramach komponentu najwięcej środków (3.811 mln euro) zostało zarezerwowane na kompleksowe działania w obszarze oszczędności energetycznej i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji.

Planuje się m. in.

- znaczne zasilenie (3.201 mln euro) realizowanego od kilku lat programu „Czyste powietrze”, które pozwoli na zwiększenie tempa i liczby (dodatkowo ok. 860 tys. sztuk) wymienianych nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła na ekologiczne, w budynkach jednorodzinnych;

- wsparcie kwotą 194 mln euro procesu termomodernizacji szkół i placówek edukacyjnych pozwoli na objęcie programem ok. 250 obiektów;

- wsparcie kwotą 388 mln euro wymiany źródeł ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych pozwoli na sfinansowanie 120 nowych (lub modernizacji istniejących) źródeł ciepła systemowego.

Kwotą blisko 800 mln euro zamierza się wesprzeć zarówno rozwój samej technologii, jak i infrastruktury służącej do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru jako paliwa w różnych branżach i sektorach (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa). Pozwoli to na przyśpieszenie procesu odejścia od paliw tradycyjnych (kopalnych).

KPO w znacznym zakresie będzie także wspierał wytwarzanie oraz infrastrukturę niezbędną dla produkcji i przesyłu energii odnawialnej. Planuje się m.in. przeznaczenie:

- 437 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, zwiększającą moc zainstalowanych bloków produkcji energii wiatru o 2,6 GW, co pozwoli na wzrost udziału energii odnawialnej w produkcji energii pierwotnej;

- 97 mln euro na wsparcie inwestycyjne i doradcze dla instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, zbiorowe porozumienia prosumentów oraz inne), co zgodnie z planami reform w tym obszarze nie tylko zwiększy moc zainstalowanych urządzeń, ale także zwiększy aktywność społeczeństwa na rzecz modelu produkcji energii (prosumenci) i wykorzystania nowych źródeł energii odnawialnej;

- dla zwiększenia efektywności wykorzystania wyprodukowanej energii oraz odbioru jej ze źródeł rozporoszonych planuje się za kwotę około 329 mln euro inwestycje w 379 km sieci przesyłowych. Pozwoli to na ograniczenie zużycia energii oraz przystosowanie sieci przesyłowej do nowego modelu jej produkcji.

W obszarze ochrony środowiska, promocji bioróżnorodności i odnowy ekologicznej KPO zakłada wsparcie (łącznie 876 mln euro) m.in.:

- procesów odnowy przyrodniczej wyselekcjonowanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych (poprzemysłowych) o najwyższym stopniu uciążliwości dla środowiska – 8 terenów;

- wsparcie rozproszonych systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami, które dotychczas nie znalazły kompleksowego programu wsparcia w ramach działań krajowych i współfinansowanych z WPR i polityki spójności;

- wsparcie (460 mln euro) oddolnie przygotowanych projektów, głównie małych i średnich miast, mających na celu zazielenianie przestrzenni i zmiany modelu życia mieszkańców (parki, obiekty publiczne, rewitalizacja ekologiczna i inne).

Komponent B będzie również odrywał rolę w transformacji cyfrowej – ok. 329 mln euro przeznaczono na inwestycje w sieci przesyłowe i inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną.

W ramach komponentu B przewidziano także działania:

- dla wsparcia w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizację i oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracjami (204 mln euro);

- działania na rzecz wielkoobszarowych terenów zdegradowanych (145 mln euro)

- prowadzenia działań z zakresu zazieleniania miast (średnich i małych) i ich obszarów funkcjonalnych (460,4 mln euro).

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro (bezzwrotne granty i pożyczki łącznie, w cenach bieżących). Czas na wykorzystanie tych środków państwa członkowskie mają do 2026 r.

KPO komponent C: Transformacja cyfrowa, wartość 3,03 mld euro

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania w ramach komponentu C Krajowego Planu Odbudowy: Transformacja cyfrowa o łącznej wartości 3,03 mld euro.

W ramach komponentu C Transformacja Cyfrowa, o łącznej wartości 3.034 mln euro, planuje się:

- przeznaczenie 1.400 mln euro na dokończenie likwidacji białych plam w dostępie do Internetu, obszary te - w przeważającej mierze wiejskie, o dużym stopniu rozproszenia sieci osadniczej - potrzebują w ramach KPO dodatkowego (obok prowadzonych działań w ramach polityki spójności i programów krajowych) wsparcia, jak i podjęcia działań zwiększających kompetencje cyfrowe ludności i obniżenia kosztów dostępu do sieci;

- planuje się objęcie 1080 tys. gospodarstw domowych szerokopasmowym dostępem do Internetu; wsparcie kwotą blisko 460 mln euro różnych projektów cyfryzacyjnych w administracji publicznej zmierzających do zwiększenia zakresu oferowanych usług publicznych on-line. Wsparcie będzie obejmowało inwestycje w infrastrukturę, technologie, jak i komponenty szkoleniowe dla pracowników.

Kwotę 550 mln wydzielono na wsparcie procesu rozwoju oferty edukacyjnej, jak i rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów w obszarze edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Działania będą obejmowały zarówno zakupy sprzętu dla uczniów (1 komputer na 6 uczniów w szkołach podstawowych i 1 komputer na 7 uczniów w ponadpodstawowych), nauczycieli (90 proc.), jak i szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych.

Przeszło 180 mln euro przeznczone zostanie na program rozwijania e-kompetencji wśród pracowników i wykluczonych grup społecznych, co będzie realizowało traktowaną priorytetowo zasadę zwiększania umiejętności cyfrowych wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach tych działań planuje się objęcie 375.650 osób różnymi formami szkoleń.

Ze względu na ważność problematyki cyberbezpieczeństwa, 443 mln euro zarezerwowano w ramach KPO na realizację inwestycji w zakresie oprogramowania, urządzeń i infrastruktury towarzyszącej służących cyberbezpieczeństwu przesyłu i gromadzenia danych.

Niektóre działania związane z cyfryzacją zostały uwzględnione w innych komponentach KPO.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro (bezzwrotne granty i pożyczki łącznie, w cenach bieżących). Czas na wykorzystanie tych środków państwa członkowskie mają do 2026 r.

KPO komponent D: 4,3 mld euro na jakość i dostępność służby zdrowia

W ramach komponentu 'D' 4,3 mld euro zostanie przeznaczone na wzmocnienie jakości i dostępności służby zdrowia - wynika z projektu Krajowego Planu Odbudowy. W projekcie zaplanowano m.in. przeznaczenie 961 mln euro na modernizację podmiotów leczniczych i placówek dydaktycznych oraz 800 mln euro na dalszą cyfryzację służby zdrowia.

"Szczególnym przedmiotem działania jest obszar zdrowia, w ramach którego pracownicy i struktury zostały wystawione na ciężką próbę odporności i wytrzymałości. Z tego powodu działania w obszarze sektora zdrowia traktowane są priorytetowo – łącznie przeznaczono na nie ok. 4,3 mld euro (komponent D – Efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia) i obejmują działania finansujące zabezpieczenie podstawowych materiałów i środków medycznych niezbędnych w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, jak i te nastawione na odtworzenie i wzmocnienie systemu ochrony zdrowia tak, aby być przygotowanym na możliwe nowe zagrożenie pojawiające się w przyszłości" - napisano w dokumencie.

Jak wynika z projektu KPO, w ramach działań budujących długotrwałą odporność w obszarze ochrony zdrowia zaplanowano:

- przeznaczenie 961 mln euro na modernizację i wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę 150 podmiotów leczniczych oraz 230 obiektów dydaktycznych;

- wsparcie sumą 800 mln euro uruchomienia 3 dodatkowych centralnych usług cyfrowych (obok już funkcjonujących takich jak np. E-recepta) oraz cyfryzację (60 proc.) dokumentacji medycznej;

- kompleksowe reformy tworzące zachęty i działania inwestycyjne (o wartości łącznej 677 mln euro) mające na celu zwiększenie liczby studentów, jakości nauczania na uczelniach medycznych, a tym samym zwiększenia personelu służby zdrowia. Dzięki KPO zakłada się zwiększenie przeszło dwukrotnie liczby studentów szkół medycznych do przeszło 40 tys. w ciągu kilku kolejnych lat;

- wsparcie rozbudowy potencjału badawczego i analitycznego służby zdrowia (273 mln euro) oraz systemu zachęt dla zwiększenia w Polsce (a tym samym w UE) produkcji nowych substancji czynnych (Active Pharmaceutical Ingredient – API), intermediatów i gotowych leków, zwłaszcza generycznych oraz biopodobnych, kluczowych w leczeniu niektórych chorób, a dotychczas wytwarzanych poza Europą (193 mln euro).

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro (bezzwrotne granty i pożyczki łącznie, w cenach bieżących). Czas na wykorzystanie tych środków państwa członkowskie mają do 2026 r.

KPO komponent E: 6,07 mld euro na zwiększenie elektromobilności

Komponent 'E' zakłada przeznaczenie 6,07 mld euro na promocję elektromobilności, czyli 25,5 proc. planowanych funduszy - wynika z projektu Krajowego Planu Odbudowy. Z założeń wynika, że utworzony zostanie m.in. fundusz rozwoju potencjału mobilności zeroemisyjnej (1,16 mld euro), 2,69 mld euro zostanie przeznaczone na modernizację kolei, a 1,03 mld euro na wymianę taborów autobusowych w miastach.

W projekcie napisano, że w ramach planowanego podziału funduszy na komponent 'E' zostanie przeznaczone 6,074 mld euro czyli 25,5 proc. wszystkich funduszy.

"W ramach KPO (komponent E) znaczne środki zarezerwowano na promocję elektromobilności, zarówno w zakresie zwiększenia zdolności gospodarki do tworzenia i wykorzystywania produktów w łańcuchach wartości dotyczących rozwoju paliw alternatywnych i komponentów do ich produkcji, jak i tworzenia infrastruktury umożlwiającej i promującej wykorzystanie niekopalnych paliw w obszarze transportu zbiorowego i indywidulanego" - napisano w dokumencie.

W dokumencie napisano, że projekt zakłada m.in.:

- przeznaczenie 1.164 mln euro na utworzenie funduszu rozwoju potencjału mobilności zeroemisyjnej, który zapewniałby finansowanie w postaci wejść kapitałowych, pożyczek, gwarancji i dotacji na rozbudowę potencjału wytwórczego przemysłu;

- wsparcie kwotą 1.031 mln euro programu kompleksowej wymiany taboru autobusowego (w miastach i ich obszarach funkcjonalnych) na tabor nisko i zeroemisyjny oraz infrastrukturę towarzyszącą, służącą zarówno poborowi energii, jak i serwisowaniu taboru;

- wsparcie w łącznej wysokości 2.687 mln euro zielonej transformacji sektora kolejowego (w ramach zwiększenia konkurencyjności sektora kolejowego), co obejmuje modernizację wybranych linii kolejowych (łącznie 530 km) w ramach Krajowego Programu Kolejowego, szczególnie ze zwiększonym udziałem ruchu towarowego, wymianę i modernizację taboru kolejowego na tabor o lepszych parametrach energetycznych (przewozy krajowe i regionalne) dla przewozów pasażerskich (łącznie 38 sztuk) oraz inwestycje w infrastrukturę służącą promocji intermodalności (m.in. terminale przeładunkowe).

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro (bezzwrotne granty i pożyczki łącznie, w cenach bieżących). Czas na wykorzystanie tych środków państwa członkowskie mają do 2026 r.

Aleksandra Rebelińska

reb/ mok/

Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (119)

dodaj komentarz
onurb
Matołusz, Vatousz, Pinokio znowu opowiada te swoje bajki. Przecież tobie już nikt w ani jedno słowo nie wierzy. Nie wiem jaki trzeba mieć kręgosłup moralny, żeby stawać przed ludźmi i opowiadać im te brednie.
meryt
onurb "Pinokio znowu opowiada te swoje bajki"

Pinokio: "Tato, jestem chłopcem" :)
kozey
i tak już bogaci oraz cwaniactwo się nachapie, reszta będzie się podnosić 10 lat
masekrut555
Żeby zrobić dobrobyt, to ludzie musieliby porzucić swoich PANÓW i zostać swoim suwerenem.
Niemożliwe. Niewolnictwo weszło w krew. Pan każe założyć kaganiec, sługa musi. Niewolnik często ma urojenia typu "nie chcę, ale muszę".
masekrut555
Krajowy Plan Odbudowy = światowy Build Back Better.
Jest to jeden z kluczowych celów nowej normalności, zawarty w dokumentach agendy ONZ 21/2030.
meryt
masekrut5552021-02-28 22:39 "Przypominam że "Krajowy Plan Odbudowy" to nic innego jak Build Back Better"

A jak nie przypominałeś za pierwszym razem? :)

masekrut5552021-02-28 22:39 "Przypominam że "Krajowy Plan Odbudowy" to nic innego jak Build Back Better"

https://www.bankier.
masekrut5552021-02-28 22:39 "Przypominam że "Krajowy Plan Odbudowy" to nic innego jak Build Back Better"

A jak nie przypominałeś za pierwszym razem? :)

masekrut5552021-02-28 22:39 "Przypominam że "Krajowy Plan Odbudowy" to nic innego jak Build Back Better"

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Morawiecki-Kryzys-COVID-19-to-lekcja-musimy-z-niej-skorzystac-aby-zlikwidowac-luke-rozwojowa-miedzy-Polska-i-Zachodem-8065296.html


"BBB ma swoje korzenie w poprawie użytkowania gruntów, planowania przestrzennego i standardów budowlanych poprzez proces odtwarzania. Koncepcja została rozszerzona, aby zapewnić szersze możliwości poprzez budowanie większej odporności na powrót do zdrowia poprzez systematyczne usuwanie podstawowych przyczyn podatności. [5] Termin ten po raz pierwszy przykuł uwagę międzynarodową w 2006 r. Podczas akcji niesienia pomocy tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 r."
dziki_losos
A te pięć filarów (od A do E) będzie podparte potężnym fundamentem "F": PROPAGANDA.
znawca_wszystkiego
Co za stek kłamstw. I tak wszystko sprowadzi się do wydrukowania bilionów złotych.
marxs
Pan Pinokio ze swoimi wizjami to nędzna imitacja swojego rodaka zza oceanu Pana Mózga genialnego hochsztaplera i matacza ten to dopiero ma wizje nawet nowe państwo za niecałe 200 mld $ założy na Marsie popraw sie Pinokio z tymi swoimi wizjami bo sa takie jakieś siermiężne
bt5
Ten plan to wyłacznie zbiór pobożnych efektownie brzmiacych życzeń . A żeby zrobić dobrobyt w Polsce to trzeba podwyższyć istonie płace, czyli by trzeba zaczć od obnizki podatków narzuconych na płace w tym "składki" zus. A Polska jest dość poważnie zadłużona , emerytów jest rekordowa ilość i rośnie ( i coraz częściej widać Ten plan to wyłacznie zbiór pobożnych efektownie brzmiacych życzeń . A żeby zrobić dobrobyt w Polsce to trzeba podwyższyć istonie płace, czyli by trzeba zaczć od obnizki podatków narzuconych na płace w tym "składki" zus. A Polska jest dość poważnie zadłużona , emerytów jest rekordowa ilość i rośnie ( i coraz częściej widać w sklepach jak rezygnuja z jakiegoś tam artykułu spożywczego bo podrożał), więc o żadnych obniżkach podatków nie ma mowy. A bez obniżki podatków i wzrostu płac nie będzie impulsu rozwojowego choćby plan na papierze zawierał jeszcze bardziej wzniosłe farmazony. Od rodzicó wiem że pod koniec Gomułki wkurzenie w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodych było gigantyczen , skończyło się rozruchami o nazwie Grudzień 70. Ale nowa ekipa Gierka miała plan ożywienia konsumpcji i zrealizowała ten plan, polegał on na likwidacji podatku od płac, podwyżce zarobków o 100%, budowie blokowisk z dostępnymi mieszkaniami, i budowie setek zakładów pracy zatrudniajcych ludzi nawet na tysiace. Dopiero się cos w Polsce ruszyło, ale Gierek mógł tak zrobić bo odziedziczył po Gomułce praktycznie zerowe zadłużenie kraju i zaledwie 1.5 mln emerytów. Dziś budzet państwa ma deficyt największy w Uni, emerytów jest 8 czy 9 mln. Dochodowe biznesy zasadniczo w rękach kapitału zagranicznego. Więc o czym mowa. Te plany to tylko propaganda .

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki