Konta firmowe: promocje – marzec 2019 r.

Banki walczą o klienta firmowego nie tylko warunkami cenowymi kont, ale również dodatkowymi bonusami. 1500 zł rocznej premii w zamian za otwarcie rachunku, 600 zł za aktywne korzystanie z usług czy 100 zł za wykonanie przelewu do ZUS-u z nowo otwartego konta – to tylko nieliczne wabiki stosowane na rynku. 

Konta firmowe: promocje – marzec 2019 r.
Konta firmowe: promocje – marzec 2019 r.

Bonusy za otwarcie konta są powszechnie stosowaną techniką przez banki. I choć na dobre zagościły na rynku, to w dalszym ciągu większy wybór mają klienci indywidualni niż przedsiębiorcy. Premie za założenie rachunku firmowego można spotkać w nielicznych bankach.  

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Nazwa promocji*

Alior Bank

 „1500 zł dla firm”

wysokość premii: 1500 zł

Idea Bank

 „Premiowanie za bankowanie”

wysokość premii: 600 zł

mBank

 

 „500 zł na nową firmę”

wysokość premii: 500 zł

Bank Pekao

 

„100 zł zwrotu za przelew do ZUS” oraz „100 zł zwrotu za umowę o terminal”

Wysokość łączna premii: 200 zł

Alior Bank

„Cashback dla Przedsiębiorców”

wysokość premii: 100 zł

Nest Bank

Premia powitalna

wysokość premii: 100 zł

Santander Bank Polska

Bonusy dla zmotoryzowanych: „Promocja samochodowa”

wysokość premii: 2 proc.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 18.03.2019 r.

*podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się - szczegóły opisano w artykule;

Poniżej przedstawiamy promocje oferowane przez banki, które gwarantują najwyższy zarobek wraz z wymaganiami stawianymi przez instytucje. Trzeba jednak się pośpieszyć, większość z nich kończy się z dniem 31 marca br.

Alior Bank z promocją „1500 zł dla firm”

Ile można zarobić na promocji?

Jeśli chodzi o promocje pieniężne, na tym polu najlepiej wypada Alior Bank. Od dłuższego czasu oferuje akcję „1500 zł dla firm”. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mogą otrzymać roczną premię w wysokości 1500 zł, która jest wypłacana miesięcznie w kwocie 125 zł.

Jakie są warunki promocji?

Z bonusu pieniężnego mogą jednak skorzystać wyłącznie nowi klienci, czyli tacy, którzy przed założeniem rachunku firmowego nie posiadali żadnego produktu dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Alior Banku. Należy jednak pamiętać, że wysokość premii zależy od aktywnego korzystania z konta:

 • przelew do ZUS-u wykonany na kwotę min. 250 zł (premia 25 zł),
 • przelew do US wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 25 zł),
 • transakcje kartą zrealizowane i rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),
 • utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 2 500,01 zł do 10 000 zł – premia 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000 zł – premia 15 zł; od 25 000,01 zł do 50 000 zł – premia 30 zł; od 50 000,01 zł – premia 60 zł),
 • przelew natychmiastowy wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),
 • skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku (premia 15 zł).

Dodatkowo należy pamiętać o konieczności złożenia wniosku o iKonto Biznes za pośrednictwem strony internetowej banku, strony internetowej partnera bądź systemu bankowości internetowej.

Promocja obowiązuje do odwołania. Sprawdź szczegóły»


Idea Bank z bonusem 600 zł

Ile można zarobić na promocji?

Idea Bank jest kolejnym bankiem, który wynagradza klientów firmowych za aktywne korzystanie z rachunku. W promocji „Premiowanie za bankowanie” można bowiem otrzymać roczną premią w wysokości 600 zł, wypłacaną co miesiąc maksymalnie w kwocie 50 zł.

Jakie są warunki promocji?

Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z promocji jest założenie rachunku firmowego Firma To Ja. Jednak wysokość premii pieniężnej zależy od wykonania określonego rodzaju transakcji:

 • wpłata gotówki we wpłatomacie na kwotę min. 1000 zł (premia 20 zł),
 • przelew do ZUS-u lub US (premia 30 zł),
 • wystawienie i opłacenie faktury na Konto Firma To Ja poprzez bankowość elektroniczną ( premia 20 zł za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł),
 • utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 5000 zł do 10 000 zł – premia 10 zł; od 10 000,01 zł do 15 000 zł – premia 20 zł; od 15 000,01 zł do 30 000 zł – premia 30 zł, powyżej 30 000,01 zł – premia 40 zł).

Promocja obowiązuje od odwołania. Sprawdź szczegóły»


mBank z promocją „500 zł na nową firmę”

Ile można zarobić na promocji?

Przedsiębiorcy w akcji „500 zł na nową firmę” mogą otrzymać 500 zł. Przy czym premia wypłacana jest na nowo otwarty rachunek przez pięć kolejnych miesięcy w wysokości 100 zł.

Jakie są warunki promocji?

Aby skorzystać z bonusu, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku,
 • zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard,
 • w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku oraz dokonywać minimum jednej transakcji kartą debetową wydaną do rachunku.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2019 r.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wspólnej promocji mBanku oraz Bankier.pl, w której łącznie do zgarnięcia jest 250 zł (100 zł zwrotu od mBanku oraz 150 zł od Bankier.pl.). Warunkiem jest złożenie wniosku o otwarcie mBiznes Konta Standard do 3.04.2019 r. na stronie dedykowanej akcji


200 zł na start od Banku Pekao

Ile można zarobić na promocji?

Przedsiębiorcy, którzy rozważają otwarcie rachunku w Banku Pekao, mogą skorzystać z dwóch łączących się promocji, tj. „100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS-u” oraz „100 zł zwrotu za umowę o terminal POS”. Premia wypłacana jest w formie bonu Sodexo w łącznej wysokości 200 zł. Natomiast w przypadku ich wyczerpania – jednorazowej wypłaty na nowo otwarty rachunek.

Jakie są warunki promocji?

„100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS-u” można zgarnąć pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • brak rachunku rozliczeniowego w banku na dzień rozpoczęcia promocji,
 • podpisanie z bankiem umowy o rachunek rozliczeniowy, bankowość elektroniczną oraz kartę debetową do rachunku,
 • wykonanie z tego rachunku przelewu do ZUS-u na min. 200 zł w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy,
 • wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i zaakceptują regulamin.

Kolejne 100 zł w ramach akcji „100 zł zwrotu za umowę o terminal POS” możliwe jest do otrzymania po spełnieniu poniższych obostrzeń:

 • brak rachunku rozliczeniowego w banku na dzień rozpoczęcia promocji,
 • podpisanie z bankiem umowy o rachunek rozliczeniowy, bankowość elektroniczną oraz kartę debetową do rachunku,
 • podpisanie nowej umowy o dzierżawę terminala i rozliczanie transakcji nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy o rachunek,
 • wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu.

Promocje obowiązują od 31 marca 2019 r.


Dobry start z Nest Bankiem

Ile można zarobić na promocji?

Przedsiębiorcy zakładający rachunek w Nest Banku otrzymają 100 zł na nowo otwarte konto. Oczywiście nie można zapomnieć o konieczności spełnienia określonych warunków.  

Jakie są warunki promocji?

100 zł premii wypłacane w ramach promocji „Na dobry start” wymaga od nowego klienta otwarcia konta firmowego, a ponadto: 

 • wyrażenia zgody na kontakt z bankiem w celu marketingowym,
 • zwarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty banku w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, w którym została zawarta informacja o zainteresowaniu ofertą nabycia terminala,
 • zapewnienia wpływu na rachunek z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.

Promocja obowiązuje do dowołania.


„Cashback dla przedsiębiorców” w Alior Banku

Ile można zarobić na promocji?

Alior Bank dla przedsiębiorców przygotował akcję „Cashback dla przedsiębiorców”, w której do zgarnięcia jest 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na wskazanych przez bank stacjach paliw.

Jakie są warunki promocji?

Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie jej trwania założą Rachunek Partner, jednocześnie złożą wniosek o wydanie karty MasterCard Debit Commercial oraz zobowiążą się do:

 • zapłaty minimum raz w miesiącu kartą płatniczą wydaną do rachunku za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce,
 • dokonania płatności kartą w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na min. 500 zł w miesiącu,
 • wykonania przelewu z rachunku do ZUS/US.

Po spełnieniu ww. warunków mogą liczyć na gwarancję stałości ceny paliwa, tj. jeśli cena jest wyższa niż 3,90 zł/l, bank dokona zwrotu różnicy.

Promocja obowiązuje do odwołania. Sprawdź szczegóły»


Santander Bank Polska ze zwrotem za paliwo

Ile można zarobić na promocji?

Zmotoryzowani przedsiębiorcy otrzymają 2 proc. zwrotu za płatności dokonywane na stacjach Circle K na terenie Polski oraz 5 proc. zwrotu za płatności za autostrady również na terenie kraju (do 100 zł miesięcznie) w ramach „Promocji samochodowej”.

Jakie są warunki promocji?

W celu otrzymania zwrotu klienci firmowi muszą pamiętać o poniższych obostrzeniach:

 • założeniu Konta Firmowego Godnego Polecenia wraz z kartą Mastercard Business Debit,
 • dokonaniu zakupów na stacjach paliw Circle K kartą płatniczą wydaną do rachunku.

Dodatkowo klienci, którzy nie posiadali karty płatniczej przez ostatnie 6 miesięcy, a podpisali umowę w okresie trwania promocji, otrzymają 5 proc. zwrotu za płatności za autostrady na terenie kraju (nie więcej jednak niż 100 zł miesięcznie) oraz voucher na darmową usługę assistance, obejmującą pomoc w przypadku awarii ogumienia i dowóz paliwa.

Promocja obowiązuje od 31.03.2019 r.

Powyższe promocje nie wyczerpują wszystkich propozycji skierowanych do klienta firmowego. Przykładowo w mBanku przedsiębiorca może otrzymać 100 zł za wykonanie przelewu do ZUS-u z nowo otwartego konta, a w Idea Banku 10 proc. zwrotu kwoty wydanej na zakupy dla swojej firmy, nie więcej jednak niż 40 zł miesięcznie. Ponadto na właścicieli biznesów czekają również bonusy niepieniężne, m.in. bezpłatne terminale płatnicze, księgowość online, biura coworkingowe czy kantory online. Jak widać, banki aktywnie walczą o pozyskanie jak największego grona nowych klientów.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 4 karbinadel

Wszyscy tylko patrzą, jak ściągnąć nowych klientów, a starych mają gdzieś. To samo zresztą dotyczy także operatorów telekomunikacyjnych, TV, itp.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne