REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: Otrzymanie decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

2019-07-01 23:03
publikacja
2019-07-01 23:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 26 września 2018 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu przez Spółkę protokołu z badania ksiąg w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie za okres od marca do grudnia 2013 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, informuje o otrzymaniu w dniu 1 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres marzec - grudzień 2013 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Decyzja jest nieostateczna.

Analogicznie do stanowiska zawartego w raporcie bieżącym nr 26/2018 Spółka kwestionuje ustalenia organu. W ocenie Spółki decyzja jest całkowicie nieuzasadniona.

W związku z tym Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od decyzji. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ nieostateczna decyzja stanowi jeden z istotnych etapów postępowania, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-01 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2019-07-01 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki