0,3300 zł
3,13% 0,0100 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_akcjonariuszy_KB_Dom_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_31_12_2018_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad._Zarzadu_SF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Info._Zarzadu_Wybor_Audytora_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad._Zarzadu_Audytor_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad._RN_KBD_KA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koporporacja Budowlana Dom S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 466 120 110 9 249 28 297
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 454 (47 800) 341 (11 261)
III. Zysk (strata) brutto (25 839) (103 498) (6 056) (24 383)
IV. Zysk (strata) netto (25 661) (102 418) (6 014) (24 129)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 918 (10 745) 1 387 (2 531)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 229 1 441 54 340
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 646) 9 338 (386) 2 200
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 500 34 1 055 8
IX. Aktywa razem 41 816 79 112 9 725 18 968
X. Zobowiązania długoterminowe 5 747 8 945 1 337 2 145
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 75 190 86 999 17 486 20 859
XII. Kapitał własny (39 122) (16 832) (9 098) (4 036)
XIII. Kapitał zakładowy 39 707 39 707 9 234 9 520
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (2,59) (10,32) (0,61) (2,43)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (3,94) (1,70) (0,92) (0,41)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy_KB Dom_2018.pdfList do akcjonariuszy_KB Dom_2018.pdf List Prezesa do akcjonariuszy
2018_skonsolidowane sprawozdanie z działalności_final.pdf2018_skonsolidowane sprawozdanie z działalności_final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z dzialności GK KB DOM
2018_Skonsolidowane spr fin KBDOM_31 12 2018_final.pdf2018_Skonsolidowane spr fin KBDOM_31 12 2018_final.pdf Skonsolidowane SF 2018
Oświad. Zarządu_SF_2018.pdfOświad. Zarządu_SF_2018.pdf Oświadczenie Zarządu SF
Info. Zarzadu_Wybór Audytora_2018.pdfInfo. Zarzadu_Wybór Audytora_2018.pdf Informacja Zarządu wybór audytora
Oświad. Zarządu_Audytor_2018.pdfOświad. Zarządu_Audytor_2018.pdf Oświadczenie Zarządu sprawozdanie z badania przez audytora
Oświad. RN KBD_KA_2018.pdfOświad. RN KBD_KA_2018.pdf Oświadczenie Rada Nadzorcza

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Agnieszka Pochowska Główna księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.