0,3300 zł
3,13% 0,0100 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Rezygnacja osoby zarządzającej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 15.03.2019r wpłynęła do Członków Rady Nadzorczej Emitenta rezygnacja Pana Grzegorza Dobrowolskiego z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 15.03.2019r.

Pan Grzegorz Dobrowolski złożył również z dniem 15.03.2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółkach z Grupy kapitałowej Emitenta tj. w KBD Budownictwo sp. z o.o. oraz KBD Kruszywa sp. z o.o.

Pan Grzegorz Dobrowolski nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

Z uwagi, iż Emitent nie ma obecnie Zarządu, niniejszy raport bieżący podpisany został przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta.


Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-15 Agnieszka Bernabiuk-Perkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.