REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.

2021-05-28 17:27
publikacja
2021-05-28 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_23_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_2021_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_23_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_2021__Formularz_glosowania_korespondencyjnego_23_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_23_06_2021_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż załączniki do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, zostaną przekazane w terminie późniejszym jako uzupełnienie do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwal_ZWZ_23_06_2021.pdfProjekty uchwal_ZWZ_23_06_2021.pdf Projekty uchwał ZWZ_23_06_2021
ZWZ_2021_Formularz glosowania przez pełnomocnika_23_06_2021.pdfZWZ_2021_Formularz glosowania przez pełnomocnika_23_06_2021.pdf Formularz głosownia przez pełnomocnika
ZWZ_2021__Formularz glosowania korespondencyjnego_23_06_2021.pdfZWZ_2021__Formularz glosowania korespondencyjnego_23_06_2021.pdf Formularz głosowania korespondencyjnego
ZWZ_23_06_2021_Informacja o ogolnej liczbie akcji.pdfZWZ_23_06_2021_Informacja o ogolnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2021-05-28 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki