302,0000 zł
4,68% 13,5000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_Roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_i_grupy_kapitalowej_Grupy_Kety_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_z_badania_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 127 244 1 020 105 264 183 240 324
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 208 815 257 431 48 938 60 648
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 201 336 258 689 47 186 60 944
IV. Zysk (strata) netto 191 439 249 057 44 866 58 675
V. Całkowity dochód (strata) netto 184 512 249 581 43 243 58 798
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 186 969 261 794 43 818 61 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -124 216 -88 696 -29 112 -20 896
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 281 -175 679 -11 784 -41 388
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 12 472 -2 581 2 923 -608
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,07 26,23 4,70 6,18
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,05 26,08 4,70 6,14
XII. POZYCJE BILANSU 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 1 223 056 1 081 130 284 432 259 208
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 533 466 352 641 124 062 84 548
XV. Zobowiązania długoterminowe 158 326 59 957 36 820 14 375
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 375 140 292 684 87 242 70 173
XVII. Kapitał własny 689 590 728 489 160 370 174 660
XVIII. Kapitał zakładowy 67 763 67 704 15 759 16 232
XIX. Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,24 76,51 16,80 18,34
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,08 76,21 16,76 18,27
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_Roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf2018_Roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf Roczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kęty S.A. za 2018 r.
2018_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_Grupy_Kety_SA.pdf2018_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_Grupy_Kety_SA.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 r.
Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego.pdf Sprawozdanie biegłego z badania rocznego sprawozdania finansowego
Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2019-04-03 Adam Piela Członek Zarządu
2019-04-03 Piotr Wysocki Członek Zarządu
2019-04-03 Tomasz Grela Członek Zarządu
2019-04-03 Rafał Lechowicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Andrzej Stempak Prezes Zarządu Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.