REKLAMA

KERDOS GROUP: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku oraz nr 2/2018K z dnia 18 kwietnia 2018

2018-04-18 16:45
publikacja
2018-04-18 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018 C
Data sporządzenia: 2018-04-18
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku oraz nr 2/2018K z dnia 18 kwietnia 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kerdos Group S.A. w upadłości („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 z dnia 06.02.2018 roku, z uwagi na informacje uzyskane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych i przekazane do Emitenta w dniu 18 kwietnia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, iż pozyskał informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 18.10.2017 r., a nie z dniem 24.01.2018r. jak podano w bieżącym raporcie ESPI nr 2/2018 z dnia 06.02.2018 roku oraz ESPI nr 2/2018K z dnia 18.04.2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-18 Gaweł Jarosiński Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki