Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online TERAZ

Redakcja poleca

Rozliczającym PIT-y kolejny rok z rzędu polecamy sprawdzony, a przy tym darmowy program e-Pity. To proste w obsłudze narzędzie, z którym poradzi sobie każdy podatnik. Co ważne - umożliwia też wysłanie gotowego druku do urzędu skarbowego.

Malwina Wrotniak

Malwina Wrotniak redaktor naczelna Bankier.pl

PIT-11 a ulga dla młodych. MF podpowiada, jak wypełnić formularz

Resort finansów przygotował instrukcję dla tych, którzy będą musieli uwzględnić tzw. ulgę dla młodych (osób do 26. roku życia) za 2019 rok. Rozliczenie płatników będzie różniło się w tym roku w związku z nowymi przepisami. 

(fot. Jacek Swierczynski / FORUM)

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór informacji PIT-11 (25), który ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku. Została w nim uwzględniona ulga dla młodych, która obowiązuje w ustawie PIT od sierpnia 2019 roku. 

"Należy podkreślić, że nie uległa zmianie podstawowa zasada związana ze sporządzaniem informacji PIT-11, tj. odzwierciedlenie działań płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą i dokonywaniem świadczeń na rzecz podatnika" - podaje MF.

W deklaracji zmieniła się część E oraz część G. Część E służy do wykazania w poszczególnych wierszach przychodów uzyskanych przez podatnika za jego pośrednictwem, kosztów w wysokości zastosowanej przez płatnika w trakcie roku oraz zaliczki na podatek w kwocie pobranej. Dane te płatnik wykazuje w wierszach 1 i 5 za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku, jak również te przychody, które podatnik uzyskał po dniu 26. urodzin. 

Wiersz 2 i 6 należy uzupełnić, jeśli od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku pobierał zaliczki na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26. roku życia przychodów ze stosunku pracy albo pokrewnych lub umów-zleceń niezależnie od tego, czy pobieranie zaliczek było spowodowane niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego czy też przekroczeniem limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (wykazywanym w części G informacji). W obu sytuacjach płatnik wypełnia wiersz 2 i/lub 6. 

Jak podaje resort, wiersz 8 przeznaczony jest obecnie dla wykazania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zaliczki pobrane przez zakład pracy od łącznej kwoty przychodów ze stosunku pracy, stosunków pokrewnych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego należy wykazać tylko raz, tj. w wierszu 1 albo w wierszu 8.

Składki na ubezpieczenia społeczne należy wykazać odpowiednio w poz. 69, 70 i 71 w deklaracji PIT-11. W poz. 70 płatnik wykazuje wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy PIT, w tym zagraniczne, których podstawę stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 części E. Natomiast w poz. 71 wykazać należy składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy PIT, których podstawę stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, wykazany w poz. 86. Odnośnie do składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanych w informacji PIT-11 (25), należy wskazać, że w poz. 72-74 dotyczą składek w wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru, także w poz. 74, dla których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

W informacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów czytamy, że w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje zasada, zgodnie z którą wysokość tej składki jest ograniczana do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Przy wprowadzaniu ulgi dla młodych zawarto jednocześnie regulację, która ogranicza wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości „hipotetycznej” zaliczki na podatek, która byłaby płacona, gdyby nie wprowadzono zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Sposób obliczenia podlegającej odliczeniu składki (nawet od hipotetycznej zaliczki) pozostał ten sam, a zatem z ograniczeniem do 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.

Resort przypomina, że w części G płatnik informuje o przychodach zwolnionych od podatku. Nowością są poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przez płatnika kwot zastosowanego przez niego w 2019 r. zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT na skutek złożonego przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli płatnik w trakcie roku stosował przedmiotowe zwolnienie od podatku, to kwotę tego zwolnienia wykazuje w poz. 86, z rozbiciem na przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 87) i przychód z umów zlecenia (poz. 88). Jeśli wypłacona za okres 1.08.-31.12.2019 r. kwota, od której płatnik nie pobierał zaliczek na podatek nie przekracza limitu wynoszącego 35 636,67 zł, to płatnik wypełnia tylko część G i wyżej wskazane pozycje. Jeżeli natomiast płatnik pobierał zaliczki w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, to wypełnia jedynie część E (przeznaczoną do wykazania dochodów, od których pobierał zaliczki na podatek), bez wypełniania części G (gdyż nie stosował ww. zwolnienia od podatku).

W takim przypadku rozliczenie przysługującego podatnikowi zwolnienia nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Mogą również istnieć przypadki, w których płatnik będzie obowiązany do wypełnienia zarówno części E (wiersze 2 lub 6), jak i G (poz. 86–88).

WS

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.