REKLAMA

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut za 2018 rok w 2019 r.?

2019-01-11 06:00
publikacja
2019-01-11 06:00

Zysk lub strata uzyskiwana w związku z obrotem kryptowalutami powinna być wykazana na rocznej deklaracji podatkowej PIT. Kupując lub wymieniając kryptowaluty, a także kopiąc je, powstać może przychód, który należy rozliczyć i zapłacić z tego tytułu należny podatek dochodowy.

/ YAY Foto

Inwestycję w kryptowaluty należy rozliczyć samodzielnie, bez pośrednictwa płatników. Oznacza to, że ani giełda krytpowalut, ani żadna instytucja nie będzie zobowiązana przygotować informacji PIT-8C lub PIT-11. Podatnik musi samodzielnie ustalić:

  • moment uzyskania przychodu,
  • moment poniesienia kosztu,
  • źródło przychodu, do jakiego inwestycję zaliczy,
  • należny podatek.
Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek?

Podatku nie trzeba płacić zaliczkowo w trakcie roku. Zapłacić go należy po zakończeniu roku, nie później niż 30 kwietnia 2019 r. Jeśli podatnik rozliczył się wcześniej i przed tym terminem złożył deklarację podatkową, termin wpłaty podatku nie musi być tożsamy z datą złożenia deklaracji podatkowej – można go nadal zapłacić po złożeniu deklaracji, nie później jednak niż do 30 kwietnia.

Źródło przychodów – sprzedaż i zamiana kryptowalut

Do końca 2018 r. przychody z handlu walutą wirtualną kwalifikować należy do źródła prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT (w części D PIT-36 – wiersz 7).

Przychód z kryptowalut

Przychód dokumentowany jest w dacie jego uzyskania lub postawienia do dyspozycji. Uznanie środków na rachunku kryptowaluty będzie wystarczającym do ustania przychodu – środki nie muszą zostać wypłacone poza rachunek.

Handel w walucie obcej wymaga przeliczenia na złotówki przychodu po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę uzyskania przychodów. Przeliczenia dokonać należy każdorazowo odrębnie dla każdej transakcji.

W przypadku wymiany waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną przychód rozpoznać należy wyłącznie przy wymianie na walutę rozliczaną w walucie fiducjalnej (FIAT). Zakup kryptowaluty opartej wyłącznie o kurs innych tego rodzaju walut nie może zostać po zamianie uznana za przychód (por. WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18). Należy mieć na względzie, że stanowisko US jest odmienne – zgodnie z nim zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Jeżeli podatnik prowadził będzie działalność gospodarczą w celu obrotu walutą wirtualną – przychód należy rozliczyć w ramach tego źródła. Odpowiednio wypłata wynagrodzenia w kryptowalucie z innego tytułu rodzi obowiązek zaliczenia przychodu do danego źródła (np. za wykonanie zlecenia – przychód powstaje z działalności wykonywanej osobiście - w kwocie należnej za wykonanie zlecenia, po kursie z dnia rozliczenia przychodu z takiego zlecenia).

Inaczej rozliczenia kryptowalut dokonywać będzie trzeba w roku 2019. W miejsce kwalifikowania do praw majątkowych, przychód zostanie zaliczony do kapitałów pieniężnych, jednak nie będzie łączony z pozostałymi rodzajami przychodów rozliczanych w ramach tego źródła. Koszty zakupu kryptowalut rozliczać będzie można wyłącznie z przychodami z kryptowalut w roku ich poniesienia lub w roku kolejnym. Nie będzie natomiast możliwości wykazywania i rozliczania strat z obrotu tą walutą.  

Rozliczenie kosztów obrotu walutą, data poniesienia kosztu z kryptowalut

Koszt zakupu rozliczać należy w dacie dokonania transakcji - zakupu waluty lub jej wymiany na inną walutę wirtualną. W przypadku sprzedaży waluty wydobywanej (kopanej) koszt uzyskania przychodu nie występuje.

W przypadku wymiany waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną koszt rozpoznać należy wyłącznie przy wymianie na walutę rozliczaną w walucie fiducjalnej (FIAT). Brak jest natomiast podstaw prawnych do stosowania metody FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło"). W efekcie koszty rozlicza się na bieżąco – czyli już w dacie ich poniesienia, a nie w dacie uzyskiwania przychodów z tytułu ich sprzedaży.

Dopuszczalne jest wykazywanie kosztów pośrednich, związanych z obrotem i ujęcie ich w deklaracji podatkowej. Również w tym przypadku obowiązuje zasada ujęcia kosztu w dacie faktycznego poniesienia wydatku.

Stawka podatkowa i należny podatek

Dochód uzyskany ze sprzedaży i zamiany kryptowalut podlega sumowaniu z pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Zastosowanie znajduje 18 i 32% stawka podatku.

Kryptowalut nie można rozliczać na PIT-28, dopuszczalne jest natomiast rozliczanie go na PIT-36L liniową stawką 19%, znajdującą zastosowanie niezależnie od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Nie należy wpłacać zaliczek na podatek w trakcie roku. Zapłaty dokonać należy nie później niż 30 kwietnia 2019 r.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (9)

dodaj komentarz
alfaromeo156
Dz. Dobry. Gram - mam raczej marne doświadczenie - na fx poza granicami RP i mam zbyt mało wiedzy (podstawowa)! Być może zechciałby Pan podzielić się doświadczeniami?! Mieszkam w Poznaniu. Dziękuję St. Szukalski
jaspers
Najlepiej zacząć od konta demo na XTB – o ile macie chociaż minimalne pojęcie o rynku. Bo jeśli nie, to zacznijcie od całkiem innych tematów – szkoleń, analiz, obserwowania rynku. Dalej – właśnie, działanie nie tylko z bitcoinem, ale również z innymi tematami. Generalnie potencjał rynkowy jest duży, a ile da Najlepiej zacząć od konta demo na XTB – o ile macie chociaż minimalne pojęcie o rynku. Bo jeśli nie, to zacznijcie od całkiem innych tematów – szkoleń, analiz, obserwowania rynku. Dalej – właśnie, działanie nie tylko z bitcoinem, ale również z innymi tematami. Generalnie potencjał rynkowy jest duży, a ile da się z tego wyciągnąć? To już zależy tylko i wyłącznie od was. Na pewno warto pracować nad rozwijaniem swoich umiejętności.
rubikk
jak wykopię bitkoina i sprzedam go na giełdzie to mam zysk ado KUP załaczam rachunek za prąd?
specjalnie_zarejstrowany1
Chcialbym tez sie dowiedziec jak mam obliczyc podatek od wzbogacenia sie duchowego.
cest_la_vie
Nie dawaj im nowych pomyslow
czytacz
a nie powinno być tak aby wirtualny zysk rozliczyć wirtualnie?Albo zysk z zakupu kryptowalut rozliczyć z kryptourzędem skarbowym?
petrolnuts
A jak rozliczyć podatek od zysków na Mintosie?
krystian67
Pit 36, w środę będę w domu to napiszę dokładnie. Lepiej nie inwestować w innych walutach bo wtedy dopiero się zaczyna liczenie.
krystian67
Tak samo jak zysk ze sprzedaży akcji

Powiązane: Bitcoin

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki