REKLAMA

Interpretacje ws. opłaty cukrowej czy małpkowej będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

2021-04-12 18:39
publikacja
2021-04-12 18:39
Interpretacje ws. opłaty cukrowej czy małpkowej będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Interpretacje ws. opłaty cukrowej czy małpkowej będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
fot. Evan Lorne / / Shutterstock

To dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie opłat "cukrowej" i "małpkowej" - przypomina resort finansów. Ma to związek z podpisaną nowelą ustawy o podatku akcyzowym.

8 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja zmienia właściwość w zakresie interpretacji przepisów i przenosi ją z Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Finansów.

Resort finansów dodał, że zgodnie z nowelą w gestii ministerstwa będzie obecnie interpretacja przepisów dotyczących tzw. opłat cukrowej i małpkowej. To dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie obu tych opłat.

Cytowany przez resort wiceminister Jan Sarnowski, odnosząc się do opłaty cukrowej (obowiązuje od 1 stycznia br.), wskazał, że w intencji MZ miała ona zachęcić producentów do zmniejszenia w napojach ilości substancji słodzących, a konsumentów - do wyboru zdrowszych produktów. "Ma ona zatem na celu nie pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu, a zmianę nawyków społeczeństwa. Dane na temat sprzedaży słodzonych napojów wskazują, że spełnia ona swoje zadanie. Teraz właściwe do interpretacji jej postanowień będzie Ministerstwo Finansów" - zwrócił uwagę wiceminister.

Ministerstwo wyjaśniło, że nowe przepisy przewidują m.in., że do obu opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio: Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

"Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ Krajowej Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest zapewnienie jednolitego i powszechnego dostępu do informacji podatkowej i celnej oraz prowadzący sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, na mocy przyjętej nowelizacji, przejmie również obowiązki związane z udzielaniem informacji dot. opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz opłaty za zezwolenie, o której mowa w art. 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - tłumaczy wiceminister finansów Anna Chałupa.

MF podkreśliło, że nowelizacja przepisów dot. podatku akcyzowego była odpowiedzią na liczne wnioski przedsiębiorców, którzy mając wiele pytań o kwalifikację produktów i interpretację ich rozliczania, zwracali się zarówno do resortu zdrowia, jak i do Krajowej Informacji Skarbowej. Organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie stał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej - podkreślono.

Ministerstwo dodało, że znowelizowane przepisy określają również terminy i sposób procedowania wniosków o interpretacje, które zostały złożone do innych organów. Jak wyjaśniono, w art. 32 znowelizowanej ustawy przewidziano następujące terminy na wydanie interpretacji indywidualnych: dwa miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 r.; trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Przypomniano, że przepisy te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw. Jak informowała w ubiegłym tygodniu Kancelaria Prezydenta, nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r., ale - jak zaznaczono - część przepisów wchodzi w życie w innych terminach, tj. z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.; dniem następującym po dniu ogłoszenia; po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 1 lipca 2021 r.; 1 stycznia 2022 r.; 1 lipca 2022 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki