REKLAMA

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania na sprzedaż akcji ARCUS SA

2019-11-22 15:28
publikacja
2019-11-22 15:28

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ARCUS SA - komunikat

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017 r., poz. 1748),

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., jako podmiot pośredniczący, informuje, że przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 30 września 2019 roku i skorygowanego w dniu 2 października 2019 roku przez spółkę MMR Invest SA z siedzibą w Luksemburgu („Nabywający”), było łącznie 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji spółki ARCUS S.A.

W trakcie Wezwania złożone zostały zapisy na sprzedaż 275.118 sztuk akcji spółki ARCUS SA stanowiących 3,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ARCUS S.A. W wyniku realizacji zapisów Nabywający nabył 275.118 akcji, co oznacza że posiada łącznie 5.075.118 sztuk akcji stanowiących 69,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ARCUS S.A.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki