REKLAMA

INTERNITY S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości

2021-05-27 08:00
publikacja
2021-05-27 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
INTERNITY S.A.
Temat
Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja 2021 roku Spółka jako Sprzedająca zawarła Term Sheet („TS”) dotyczący wspólnego przedsięwzięcia, którego najistotniejszym elementem jest sprzedaż całej będącej w posiadaniu Spółki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Całowanie gmina Karczew („działka”). Postanowienia TS określają zamierzenia stron i określają warunki na jakich ma dojść do transakcji sprzedaży. W terminie najbliższych 3 miesięcy Kupujący przeprowadzi Due Diligence nieruchomości, jeżeli będzie on pozytywny strony ustaliły, że Internity podpisze warunkową umowę sprzedaży działki ze spółką celową wskazaną przez Kupującego.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie uzyskanie Warunków Zabudowy przez Kupującego, a także wszystkich innych niezbędnych zgód administracyjnych, a następnie uzyskanie Pozwolenia na budowę minimum 80.000 m2 powierzchni magazynowej lub produkcyjnej. Strony ustaliły, że umowa ostateczna powinna zostać zawarta do listopada 2022 roku.

W przypadku spełnienia warunków transakcji uzgodniona cena sprzedaży wynosi 17,7 mln PLN.

Zapisy TS nie mają formy aktu notarialnego i określają mapę intencji stron i wartości brzegowych transakcji w odniesieniu do planowanych działań, a także ustanawiają wyłączność na prowadzenie negocjacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Piotr Grupiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki