3,5900 zł
0,28% 0,0100 zł
Internity SA (INT)

Akcjonariat - INTERNITY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 28 268 891,37 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 874 343 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 919 180
Liczba głosów na WZA: 7 874 343 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,17%
Kapitał akcyjny: 787 434,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 919 180
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński spj. 2 174 270 (27,61%) 2 174 270 (27,61%) 2021-02-12 -
Batna Trading 1 854 510 (23,55%) 1 854 510 (23,55%) 2021-02-12 -
Koziński Piotr 1 010 400 (12,83%) 1 010 400 (12,83%) 2010-02-16 -
porozumienie akcjonariuszy Monika Borkowska, Karol Borkowski, Filip Borkowski 880 000 (11,17%) 880 000 (11,17%) 2019-04-10 ERP, BMI, PLJ, AGS, BDL, HWE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie Hydrostrefa sp. z o.o. w Internity SA 2007-11-19 590 000
590 000,00
1,00 1,00 590 000
590 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-11
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-18 103 250
1,00 693 250
693 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-12
2008-07-30
seria C - subskrypcja prywatna BBI Capital NFI SA 2008-08-11 66 226
3 249 709,82
1,00 49,07 759 476
759 476,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-12
2008-09-12
split 1:10 2011-02-08
0,10 7 594 760
759 476,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-24
seria D - subskrypcja prywatna 2011-05-31 735 240
1 985 148,00
0,10 2,70 8 330 000
833 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-21
połączenie z Internity Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-01-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-05
połączenie z Myhome.pl sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-08-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-18 -115 657
0,10 8 214 343
821 434,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-26 -340 000
0,10 7 874 343
787 434,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Imperio ASI SA 130 000 (-919 360) 1,65 (-10,95) 130 000 (-919 360) 1,65 (-11,12) 2021-06-01
Internity SA 0 (-340 000) 0,00 (-4,14) 0 (-340 000) 0,00 2020-01-28
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński spj. 2 514 570 (340 300) 31,93 (5,83) 2 514 570 (340 300) 31,93 (5,46) 2020-01-28
Batna Trading 1 514 210 (-340 300) 19,23 (-4,32) 1 514 210 (-340 300) 19,23 (-4,32) 2020-01-28
porozumienie akcjonariuszy Monika Borkowska, Karol Borkowski, Filip Borkowski 880 000 (416 388) 10,71 (5,14) 880 000 (416 388) 11,18 (5,54) 2019-04-10
Novavis Group SA 90 252 (-340 000) 1,00 (-4,24) 90 252 (-340 000) 1,00 (-4,46) 2019-03-26
Internity SA 340 000 4,14 (4,14) 340 000 0,00 2019-03-26
Internity SA 0 (-115 657) 0,00 (-1,39) 0 (-115 657) 0,00 2018-12-17
Batna Trading 1 854 510 23,55 (1,29) 1 854 510 23,55 (0,97) 2018-07-31
Batna Trading 1 854 510 22,26 (-0,32) 1 854 510 22,58 2018-07-31
Batna Trading 1 854 510 22,58 1 854 510 22,58 2018-07-31
Internity SA 115 657 1,39 115 657 0,00 2017-01-12
porozumienie akcjonariuszy Monika Borkowska, Karol Borkowski, Filip Borkowski 463 612 5,57 (-0,07) 463 612 5,64 2015-11-24
porozumienie akcjonariuszy Monika Borkowska, Karol Borkowski, Filip Borkowski 463 612 5,64 463 612 5,64 2015-11-24
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj; WZA 2 174 270 26,10 (-0,37) 2 174 270 26,47 2015-06-23
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj; WZA 2 174 270 26,47 (-1,14) 2 174 270 26,47 (-1,14) 2015-06-23
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj; WZA 2 174 270 (1 771 392) 27,61 (-25,43) 2 174 270 (1 771 392) 27,61 (-25,43) 2015-06-23
Novavis Group SA 430 252 (-340 268) 5,24 (-3,75) 430 252 (-340 268) 5,46 (-3,53) 2012-09-01
Novavis Group SA 770 520 8,99 (-0,25) 770 520 8,99 (-0,25) 2012-08-31
Imperio ASI SA 1 049 360 12,60 (-0,17) 1 049 360 12,77 2011-10-10
Imperio ASI SA 1 049 360 12,77 (-0,56) 1 049 360 12,77 (-0,56) 2011-10-10
Imperio ASI SA 1 049 360 (944 682) 13,33 (-0,45) 1 049 360 (944 682) 13,33 (-0,45) 2011-10-10
Novavis Group SA 770 520 (693 401) 9,24 (-0,91) 770 520 (693 401) 9,24 (-0,91) 2011-07-22
Novavis Group SA 77 119 (-694 071) 10,15 77 119 (-694 071) 10,15 2010-07-22
Novavis Group SA 771 190 10,15 (0,90) 771 190 10,15 (0,90) 2010-07-22
Novavis Group SA 771 190 (693 831) 9,25 (-0,93) 771 190 (693 831) 9,25 (-0,93) 2010-07-22
Imperio ASI SA 104 678 (-942 102) 13,78 104 678 (-942 102) 13,78 2010-07-22
Imperio ASI SA 1 046 780 13,78 (1,22) 1 046 780 13,78 (1,22) 2010-07-22
Imperio ASI SA 1 046 780 (942 504) 12,56 (-1,17) 1 046 780 (942 556) 12,56 (-1,16) 2010-07-22
Koziński Piotr 1 010 400 12,13 (-0,17) 1 010 400 12,30 2010-02-16
Koziński Piotr 1 010 400 12,30 (-0,53) 1 010 400 12,30 (-0,53) 2010-02-16
Koziński Piotr 1 010 400 (909 360) 12,83 (-0,47) 1 010 400 (909 360) 12,83 (-0,47) 2010-02-16
Koziński Piotr 101 040 (-909 360) 13,30 101 040 (-909 360) 13,30 2010-02-16
Koziński Piotr 1 010 400 (905 076) 13,30 (-0,56) 1 010 400 (905 076) 13,30 (-0,56) 2010-02-16
Imperio ASI SA 104 276 (52) 13,73 (0,01) 104 224 13,72 2009-12-31
Novavis Group SA 77 359 10,18 77 359 10,18 2009-09-07
Koziński Piotr 105 324 (-7 956) 13,86 (-1,05) 105 324 (-7 956) 13,86 (-1,05) 2009-08-21
Imperio ASI SA 104 224 (27 288) 13,72 (3,59) 104 224 (27 288) 13,72 (3,59) 2009-08-21
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj oraz Batna Trading Ltd 402 878 (-3 625 902) 53,04 402 878 (-3 625 902) 53,04 2009-08-21
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj oraz Batna Trading Ltd 4 028 780 53,04 (4,68) 4 028 780 53,04 (4,68) 2009-08-21
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj oraz Batna Trading Ltd 4 028 780 (3 606 570) 48,36 (-7,23) 4 028 780 (3 606 570) 48,36 (-7,23) 2009-08-21
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj oraz Batna Trading Ltd 422 210 (-6 426) 55,59 (-0,84) 422 210 (-6 426) 55,59 (-0,84) 2009-08-20
Imperio ASI SA 76 936 (10 710) 10,13 (1,42) 76 936 (10 710) 10,13 (1,42) 2009-03-13
Koziński Piotr 113 280 14,91 113 280 14,91 2008-09-12
Imperio ASI SA 66 226 8,71 66 226 8,71 2008-09-12
Grupiński Piotr wraz z PMJ Properties Grupiński sj oraz Batna Trading Ltd 428 636 56,43 428 636 56,43 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2022-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2021-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2021-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2020-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2020-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2018-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-04-01 Split 1:10
2010-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2010-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.