REKLAMA

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: wyniki finansowe

2021-04-23 07:06
publikacja
2021-04-23 07:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_za_2020_rok_21042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERMA_TRADE_31_12_2020_JSF_sprawozdanie_z_badania_odmowa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Likwidatora_w_sprawie_odmowy_wydania_opinii.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Likwidatora_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 2 0 0
II. Strata z działalności operacyjnej - 4 733 - 30 210 - 1 058 - 7 023
III. Strata przed opodatkowaniem - 13 154 - 72 431 - 2 940 - 16 837
IV. Starta netto - 13 154 - 72 431 - 2 940 - 16 837
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 351 - 347 - 78 - 81
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 151 14 - 34 3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 500 310 112 72
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 3 - 23 - 1 - 5
IX. 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
X. Aktywa razem 28 736 28 695 6 227 6 738
XI. Zobowiązania długoterminowe 29 362 28 965 6 363 6 802
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 119 156 106 357 25 820 24 975
XIII. Kapitał własny - 119 782 - 106 628 - 25 956 - 25 039
XIV. Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 295 1 404
XV. Liczba akcji (w szt.) 5 978 260 5 978 260 5 978 260 5 978 260
XVI. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) -2,20 -12,12 -0,49 -2,82
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) -20,04 -17,84 -4,34 -4,19
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF za 2020 rok_21042021.pdfJSF za 2020 rok_21042021.pdf
INTERMA TRADE_31 12 2020_JSF_sprawozdanie z badania_odmowa.pdfINTERMA TRADE_31 12 2020_JSF_sprawozdanie z badania_odmowa.pdf
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf
Sprawozdanie z działalności w 2020 r.pdfSprawozdanie z działalności w 2020 r.pdf
Stanowisko Likwidatora w sprawie odmowy wydania opinii.pdfStanowisko Likwidatora w sprawie odmowy wydania opinii.pdf
Ocena RN dot. sprawozdań 2020.pdfOcena RN dot. sprawozdań 2020.pdf
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdf
Informacja Likwidatora w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Likwidatora w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki