REKLAMA

INTELIWISE: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 26.09.2022 r.. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.

2022-09-26 15:40
publikacja
2022-09-26 15:40
Zarząd InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu:
- treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.09.2022 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", oraz informuje, iż:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.09.2022 r.;
- podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.09.2022 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 26.09.2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki podjęło w dniu 26.09.2022 r. uchwały w sprawie odwołania z dniem 26.09.2022 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Marka Borzestowskiego
Pana Janusza Macioch
Pana Paula Bragiel
Panią Aleksandrę Katarzynę Przegalińską – Skierkowską

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęło w dniu 26.09.2022 r. uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Jarosława Adamskiego
Pana Grzegorza Maciąg
Uchwały wejdą w życie z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego zmian w Statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pozbawienia Asseco Poland S.A. (następcy prawnego Prokom Software S.A.) uprawnień wynikających z art. 23 Statutu Spółki.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 22 ust. 1 Statutu Spółki podjęło w dniu 26.09.2022 r. uchwały w sprawie powołania z dniem 26.09.2022 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Niilo Fredrikson, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Steffana Schumacher
Panią Taru Mäkinen
Panią Niina Hovi
Pana Santeri Jussila

Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220926_154031_0000143310_0000145194.pdf
20220926_154031_0000143310_0000145195.pdf
20220926_154031_0000143310_0000145196.pdf
20220926_154031_0000143310_0000145197.pdf
20220926_154031_0000143310_0000145198.pdf
20220926_154031_0000143310_0000145199.pdf
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki