REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A

2022-09-26 16:34
publikacja
2022-09-26 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Efecte_Oyj_Zawiadomienie_26092022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 26.09.2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, od Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, w Finlandii _dalej „Akcjonariusz”_ o nabyciu przez Akcjonariusza łącznie 207 948 akcji Spółki stanowiących 3,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,03 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie przez Akcjonariusza:
- 47 386 akcji Spółki stanowiących 0,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło wyniku transakcji zawartych w dniach od 11.06. 2022 r. do 18.06.2022 r., które zostały rozliczone w dniach od 13.06.2022 r. do 20.06.2022 r.,
- 160 562 akcji Spółki stanowiących 2,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 2,34 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zawartych w dniu 21.09.2022 r., w następstwie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez Akcjonariusza w dniu 16.08.2022 r. na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, które zostały rozliczone w dniu 26.09.2022 r.,
(dalej: _Transakcje_).

Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 6 359 843 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 92,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6 359 843 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 92,72 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 6 567 791 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 95,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 6 567 791 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 95,76 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Spółka jako spółka zależna od Akcjonariusza nie posiada akcji własnych.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.
Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie łączna liczba głosów Akcjonariusza wskazana na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3 pkt 7 pkt 8 wynosi 6 567 791 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 95,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Efecte Oyj_Zawiadomienie_26092022.pdfEfecte Oyj_Zawiadomienie_26092022.pdf Zawiadomienie 26092022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki