REKLAMA

INTEGER.PL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych spółki Integer.pl S.A. w 2017 roku.

2017-03-13 20:02
publikacja
2017-03-13 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-13
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych spółki Integer.pl S.A. w 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Integer.pl SA. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., w którym Spółka informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2017 roku, informuje
o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości: jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 r („Raporty”), który został ustalony na 11 kwietnia 2017 roku.

Nowy termin publikacji Raportów został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2017 r.

Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki informuje, że powodem zmiany terminu jest niepewność Zarządu Spółki co do wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 24 lutego 2017 r. („Wezwanie”) przez spółkę AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l.oraz Prezesa Zarządu Spółki Rafała Brzoskę (łącznie jako „Wzywający”).

W związku z ogłoszonym Wezwaniem możliwości poszukiwania innych źródeł pozyskania kapitału przez Spółkę,
o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. są na obecnym etapie ograniczone. Jednocześnie, jak wskazano w stanowisku Zarządu Spółki opublikowanym w raporcie bieżącym nr 16/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w przypadku, gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w Wezwaniu,
a w konsekwencji inwestycji w Spółkę, istnieje ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie następnych 12 miesięcy. Na datę niniejszego raportu Zarząd Spółki nie jest w stanie w pełni ocenić możliwości materializacji powyższego ryzyka.

Wobec powyższego, treść Raportów jest uzależniona od wyniku Wezwania, które zakończy się 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że przesunięcie terminu publikacji Raportów na dzień 21 kwietnia 2017 r., czyli po rozliczeniu Wezwania jest w pełni uzasadnione.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-13 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2017-03-13 Krzysztof Kołpa Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki