REKLAMA

INNO-GENE S.A.: Korekta raportu nr 20/2021 - Raport roczny INNO-GENE S.A. za 2020 rok

2021-06-12 13:24
publikacja
2021-06-12 13:24
Zarząd spółki INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 20/2021 z dnia 31 maja 2021 r. z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Korekcie podlegał dokument jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r., który z powodu błędu technicznego nie zawierał pełnego rachunku zysków i strat, niemniej jednak Emitent opublikował wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat w raporcie rocznym. W sprawozdaniu jednostkowym zostało również skorygowane zestawienie zmian w kapitale własnym o właściwe dane porównawcze za 2019 r. oraz pozycja „Kapitał własny na początek okresu” za 2020 r. W sprawozdaniu skonsolidowanym za 2020 r. został skorygowany Rachunek przepływów pieniężnych, w zakresie przepływów z działalności operacyjnej. W sprawozdaniu skonsolidowanym zostało również skorygowane zestawienie zmian w kapitale własnym o właściwe dane porównawcze za 2019 r. oraz miało miejsce rozszerzenie zakresu prezentowanych danych, z danych skróconych do danych pełnych. W wyniku dokonanych korekt zmianie uległy również prezentowane dane w raporcie rocznym w tabeli z wybranymi jednostkowymi i skonsolidowanymi danymi finansowymi. Pozostałe dokumenty nie podlegały korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20210612_132424_0000134457_0000132538.pdf
20210612_132424_0000134457_0000132539.pdf
20210612_132424_0000134457_0000132540.pdf
20210612_132424_0000134457_0000132541.pdf
20210612_132424_0000134457_0000132542.pdf
20210612_132424_0000134457_0000132543.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki