INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie warunkowej umowy emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych

2019-06-14 15:35
publikacja
2019-06-14 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie warunkowej umowy emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych, Zarząd Infoscan S.A. („Emitent” „Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r., po przedstawieniu Radzie Nadzorczej Spółki warunkowej umowy emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych, zawartej w dniu 11 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką a European High Growth Opportunities Securitisation Fund („Umowa”), Rada Nadzorcza wyraziła jednomyślnie zgodę na zawarcie Umowy przez Spółkę.

Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki jest spełnieniem jednego z kilku warunków Umowy, o których mowa w ww. raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Piotr Sobiś Prezes Zarządu
2019-06-14 Maciej Nowak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki