REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: sprawozdania Rady Nadzorczej Imperio ASI S.A. za 2021 r.

2022-04-14 19:03
publikacja
2022-04-14 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_RN_IMPERIO_z_dzialalnosci_2021_pdf.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_IMPERIO_z_wynikow_oceny_spr_finansowego_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-14
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
sprawozdania Rady Nadzorczej Imperio ASI S.A. za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym tj. 14 kwietnia 2022 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniani przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021, w oparciu o zasadę ładu korporacyjnego "Dobrych Praktyk" spółek notowanych na GPW oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.
Załączniki
Plik Opis
sprawozdanie RN IMPERIO z działalności 2021 pdf.pdfsprawozdanie RN IMPERIO z działalności 2021 pdf.pdf Sprawozdanie RN z działalności spółki i z oceny sytuacji Spółki
Sprawozdanie RN IMPERIO z wyników oceny spr finansowego 2021.pdfSprawozdanie RN IMPERIO z wyników oceny spr finansowego 2021.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny spr finansowego Spółki za 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-14 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki