0,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
Impera Capital SA (IMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Impera_Capital_QSr_Q32019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE (JEDNOSTKOWE)
I. Przychody z inwestycji 406 518 94 122
II. Wynik z inwestycji netto (867) (7 785) (201) (1 830)
III. Zyski (straty) z inwestycji 8 1 2 0
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (859) (7 784) (199) (1 830)
V. Zysk (strata) brutto (859) (7 784) (199) (1 830)
VI. Zysk (strata) netto (859) (7 784) (199) (1 830)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (288) (401) (67) (94)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 69 752 16 177
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 33 4 8
X. Przepływy pieniężne netto, razem (201) 385 (47) 90
XI. wg stanu na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 14 015 14 929 3 204 3 472
XIII. Zobowiązania i Rezerwy razem 2 030 2 084 464 485
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 777 1 821 406 423
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 11 985 12 845 2 740 2 987
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 5 640 1 074 1 312
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 7 831 487 9 400 000 7 831 487 9 400 000
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,53 1,37 0,35 0,32
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,11) (0,86) (0,03) (0,20)
WYBRANE DANE FINANSOWE (GRUPA)
XXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 372 11 87
XXII. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności - 622 - 7 741 - 144 - 1 820
XXIII. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności - 1 324 - 8 523 - 307 - 2 004
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 871 - 7 757 - 202 - 1 824
XXV. Zysk (strata) brutto - 861 - 7 731 - 200 - 1 818
XXVI. Zysk (strata) netto - 861 - 7 737 -200 - 1 819
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) - 288 - 405 -67 -95
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 69 752 16 177
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 18 33 4 8
XXX. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) - 201 380 - 47 89
XXXI. wg stanu na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa, razem 14 016 14 931 3 205 3 472
XXXIII. Zobowiązania 1 780 1 824 407 424
XXXIV. Rezerwy 253 263 58 61
XXXV. Kapitał własny 11 983 12 844 2 740 2 987
XXXVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 11 983 12 844 2 740 2 987
XXXVII. Kapitał zakładowy 4 699 5 640 1 074 1 312
XXXVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 7 831 487 9 400 000 7 831 487 9 400 000
XL. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,53 1,37 0,35 0,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Impera_Capital_QSr_Q32019.pdfImpera_Capital_QSr_Q32019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Impera Capital ASI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-11-14 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-11-14 Adam Wojacki Członek Zarządu
2019-11-14 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2019-11-14 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.