REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2020-12-03 14:52
publikacja
2020-12-03 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Impera), działając w trybie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy zawiadomienie od Pana Rafała Zygmunta, dotyczące zmniejszenia jego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5 % w wyniku dokonania w dniu 17.11.2020 r. transakcji zbycia na rynku regulowanym 47 093 akcji Spółki.

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Pan Rafał Zygmunt zgodnie z zawiadomieniem posiadał 397 093 akcji Impera, reprezentujących 5,07 % kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 397 093 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,07 % w ogólnej liczbie głosów w Impera.

Aktualnie po dokonanej w dniu 17.11.2020 r. transakcji sprzedaży Pan Rafał Zygmunt posiada 350 000 akcji Impera, reprezentujących 4,47 % kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 350 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,47 % w ogólnej liczbie głosów w Impera.

Pan Rafał Zygmunt poinformował Spółkę, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki a także, że nie występują podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy.

Pan Rafał Zygmunt poinformował, że zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust. 2 Ustawy do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Pan Rafał Zygmunt poinformował, również, że zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-03 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-12-03 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki