II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013

W dniach 16-17 października 2013 w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda. Wydarzenie gromadzi uczestników i decydentów rynków finansowych, a w szczególności kadrę zarządzającą banków i instytucji rynku kapitałowego; emitentów i uczestników rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych;ekspertów kancelarii prawnych obsługujących rynek finansowy; regulatorów i nadzorców;członków administracji rządowej oraz przedstawicieli świata akademickiego.

Tegoroczna formuła wydarzenia obejmuje podział na dwie sekcje: pierwszy dzień Kongresu (16 października) przeznaczony jest na polemikę doświadczonych praktyków; dzień drugi (17 października) to prezentacja referatów naukowych zgłoszonych w konkursie Call for papers.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Instytutu Ekonomicznego, Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE oraz Instytutu Allerhanda.

Na program I dnia Kongresu złożą się 4 sesje tematyczne oraz wystąpieniakeynotelecture,którewygłoszą Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Sesja Komentatorów Prawa Bankowegopoświęcona będzie regulacji największego sektora rynków finansowych - bankowości. Jaka będzie jakość i spójność prawa bankowego wobec przyjęcia europejskiego rozporządzenia CRR oraz konieczności implementacji dyrektywy CRD IV i reguł porozumienia Bazylea III?Czy grozi nam chaos w prawie w związku z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o wymogach kapitałowych? Jakie słabości prawa bankowego widzą autorzy aktualnych komentarzy prawa bankowego?

Sesja Nadzorców Bankowych będzie okazją do dyskusji kwestii strategii nadzorczej wobec uwarunkowań europejskiej unii bankowej (SSM), problemów proporcjonalności zasad oraz dylematu konstytucyjności systemu uporządkowanej upadłości banków. Co oznaczają nowe regulacje europejskie dla poszczególnych nisz rynkowych polskiego sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? Na ile funkcjonowanie polskiego systemu finansowego jest zabezpieczone obecnie stosowanym prawem?

Sesja Regulacji Rynku Kapitałowego zogniskuje się na zrozumieniui implementacji do polskiej praktyki unijnych regulacji (m.in. postanowienia EMIR, MIFID II) mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego (rozliczenie, rozrachunek oraz raportowanie transakcji pochodnych - szczególnie tych zawieranych z udziałem centralnego kontrahenta - w nowych realiach),z uwzględnieniem nowego rodzaju platform transakcyjnych (tzw. zorganizowane platformy obrotu - Organised Trading Facilities, OTFs) oraz efektywnością nowych regulacji normujących obrót poza rynkami regulowanymi.

Sesja Regulacji Ubezpieczeń Emerytalnych podniesie uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego czyli reformy systemu emerytalnego (OFE). Obecna dyskusja ekonomiczna i systemowa zostanie uzupełniona o uwarunkowania prawnei konstytucyjne planowanych reform, ich konsekwencje i koszty oraz alternatywę.


Na II dzień Kongresu zaplanowano pięć sesji - sesja I: Wpływ regulacji na rynki finansowe - badania empiryczne; sesja II: Zmiany w architekturze nadzoru (makrostabilność); sesja III: Nadzór banków spółdzielczych i SKOK; sesja IV: Regulacje instrumentów finansowych oraz sesja studencka: Europejska unia bankowa. Więcej szczegółów wkrótce.

Wszyscy uczestnicy Kongresubędą zaproszeni do udziału w otwartej dyskusji, której przedmiotem będą szczegółyi koncepcje polskich i unijnych przepisów decydujących o funkcjonowaniu rynku finansowego Polsce.

Na stronie www.finansowy.allerhand.pl dostępny jest program wydarzenia,regulamin oraz formularz uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona.


Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil