REKLAMA

IFIRMA S.A.: Dalsze wypłaty zaliczek na dywidendę

2021-10-28 15:26
publikacja
2021-10-28 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-28
Skrócona nazwa emitenta
IFIRMA S.A.
Temat
Dalsze wypłaty zaliczek na dywidendę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) zwraca uwagę, iż Spółce skończyły się możliwości zaliczkowych wypłat dywidendy za 2021. Powodem takiego stanu rzeczy jest skokowy wzrost zysku, a co za tym idzie także wypłat zaliczek w roku bieżącym.

Zgodnie z art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, łączna wysokość zaliczek może stanowić nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2020, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Łączna kwota zaliczek na poczet dywidendy za 2021 wynosi obecnie 34 gr na akcję (17 gr wypłacone + 17 gr uchwalone), czyli dokładnie tyle, ile pozwala powyższa regulacja.

Zarząd chce kontynuować zaliczkowe wypłaty 30% – 70% zysków netto, zgodnie z Polityką Dywidendową Spółki. Jednakże w tym celu, oczywiście oprócz dalszych dobrych wyników finansowych, konieczne będzie zwiększenie Funduszu Dywidendowego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje zwołanie NWZ początkiem przyszłego roku, celem podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-28 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2021-10-28 Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki