REKLAMA

IDM SA: Informacja dotycząca członka zarządu IDM S.A.

2021-10-29 15:11
publikacja
2021-10-29 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Informacja dotycząca członka zarządu IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
IDM S.A. (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że Spółka w dniu 28 października 2021 r. otrzymała postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowaniu wobec Pana Grzegorza Leszczyńskiego – Prezesa Zarządu IDMSA środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzymywania się od sprawowania funkcji członka zarządu Spółki.
Ponadto Spółka otrzymała informację, że w związku z powyższym Pan Grzegorz Leszczyński podjął decyzję o powstrzymaniu się od sprawowania funkcji członka zarządu Spółki oraz podjęciu wszelkich kroków przewidzianych przepisami prawa w celu uchylenia przedmiotowego nakazu, jako pozbawionego uzasadnionych podstaw zarówno prawnych jak i faktycznych. Pan Grzegorz Leszczyński wskazał, że zdarzenia, do których odwołuje się prokuratura w prowadzonym postępowaniu dotyczą roku 2013 i nie mają żadnego związku z działalnością aktualnie prowadzoną przez Spółkę. Ponadto w ocenie Pana Grzegorza Leszczyńskiego zaprezentowane w uzasadnieniu postanowienia argumenty nie uzasadniają nałożonego nakazu powstrzymywania się od sprawowania funkcji członka zarządu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Andrzej Łaszkiewicz członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki