REKLAMA

ICECODE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2023-06-28 20:16
publikacja
2023-06-28 20:16
Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Ponadto, Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24/06/2023 zmieniło §24 ust. 2 Statutu Spółki – wyszczególnienie zmian obejmujących treść obecnie obowiązująca oraz treść uchwaloną zostało zawarte w treści tej uchwały.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230628_201616_0000148123_0000152765.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki