IBSM S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki

2020-02-18 13:45
publikacja
2020-02-18 13:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_tekst_jednolity_Statutu_Spolki_NOBLE_FINANCIALS_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
IBSM S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. (dawniej: IBSM S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie danych pobranych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, powziął wiedzę, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 lutego 2020 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą na 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29 listopada 2020 r., o podjęciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 29 listopada 2020 r.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany nazwy Spółki z "IBSM S.A." na "Noble Financials S.A.".

Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
STATUT_tekst_jednolity_Statutu_Spolki_NOBLE FINANCIALS SA.pdfSTATUT_tekst_jednolity_Statutu_Spolki_NOBLE FINANCIALS SA.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-18 Tomasz Wardyn Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki