REKLAMA

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK: Powołanie Prokurenta Spółki

2007-11-26 17:12
publikacja
2007-11-26 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-26
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Temat
Powołanie Prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2007 roku powołał na prokurenta Spółki Panią Małgorzatę Jankowską i udzielił jej prokury łącznej.
Udzielona prokura łączna jest ograniczona do zakresu spraw Oddziału Włocławek Spółki.

Pani Małgorzata Jankowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną we Włocławku.

Przebieg pracy zawodowej:
Od 05.07.1982r do nadal HYDROBUDOWA Włocławek S.A.
Zajmowała kolejno stanowiska: księgowa, kierownik zespołu finansów, kierownik działu finansowo-księgowego, główny księgowy, obecnie z-ca głównego księgowego
Od 01.10.2007 do nadal zatrudniona w wymiarze ½ etatu w Spółce z grupy kapitałowej PBG - Hydrobudowa 9 S.A. na stanowisku : zastępcy głównego księgowego


Pani Małgorzata Jankowska nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Małgorzata Jankowska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.22 – Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-11-26 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki