REKLAMA

HORNIGOLD REIT S.A.: Odwołanie prognoz jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty "condo" na lata 2020- 2021

2020-11-13 18:15
publikacja
2020-11-13 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020 KNF
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Odwołanie prognoz jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty "condo" na lata 2020- 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku dot. prognoz jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty "condo" na lata 2019- 2021 postanawia o odwołaniu prognoz jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty „condo” na lata 2020-2021.

Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta w ww. zakresie, podyktowane jest brakiem możliwości oceny ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na gospodarkę. Z uwagi na niezwykle duża dynamikę, nie można jednoznacznie przewidzieć jaki będzie długoterminowy wpływ pandemii na decyzje inwestycyjne inwestorów, a tym samym na wyniki Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe okoliczności mają wpływ na brak możliwości zrealizowania prognoz w powyższym zakresie na zakładanym poziomie w roku 2020. Co więcej mając na uwadze utrzymującą się sytuację pandemiczną i brak możliwości jednoznacznego oszacowania jej wpływu na wyniki kolejnych okresów, Zarząd Emitenta postanowił o odwołaniu także prognozowanych jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty "condo" na rok 2021.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż prognozy zaprezentowane w ramach raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 18 lutego 2019 zostały przygotowane w oparciu o dane historyczne roku ubiegłego Emitenta oraz przy uwzględnieniu sytuacji na rynku oraz koniunktury gospodarczej istniejącej na dzień sporządzenia prognoz, jednakże z uwagi na zmianę koniunktury gospodarczej, a także utrzymującą się pandemię koronawirusa COVID – 19 Emitent postanowił o odwołaniu przedmiotowych prognoz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Kamil Kita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki