REKLAMA

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 15:32
publikacja
2023-05-30 15:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_I_KW_2023_GK_HSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 38499 29007 8190 6242
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2269 -488 483 -105
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 343 -1516 73 -326
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4647 4715 989 1015
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -3774 -7509 -803 -1616
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1426 2295 -303 494
VII. Aktywa razem 246567 246057 52736 52465
VIII. Kapitał własny jednostki 114475 114368 24484 24386
IX. Kapitał podstawowy 67091 67091 14349 14305
X. Zobowiązania długoterminowe 71079 70943 15202 15127
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_I_KW_2023_GK_HSA.pdfRozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_I_KW_2023_GK_HSA.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2023-05-30 Sebastian Szostak Członek Zarządu
2023-05-30 Paweł Mielczarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki