REKLAMA
WEBINAR

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2023-04-28 20:58
publikacja
2023-04-28 20:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
hld_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hld_2022-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GR_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GR_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży 139 446,00 110 317,00 29 743,00 24 100,00
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 7 512,00 -542,00 1 602,00 -118,00
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 1 096,00 -4 683,00 234,00 -1 023,00
IV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 25 197,00 19 340,00 5 374,00 4 225,00
V. Przepływy srodków pienięznych z
działalności inwestycyjnej
-17 723,00 -16 615,00 -3 780,00 -3 630,00
VI. Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej -7 166,00 -3 022,00 -1 528,00 -660,00
VII. Aktywa razem 246 057,00 232 912,00 52 465,00 50 640,00
VIII. Kapitał własny jednostki 114 368,00 108 099,00 24 386,00 23 503,00
IX. Kapitał podstawowy 67 091,00 63 280,00 14 305,00 13 758,00
X. Zobowiązania długoterminowe 70 943,00 56 153,00 15 127,00 12 209,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
hld_2022-12-31_pl.ziphld_2022-12-31_pl.zip
hld_2022-12-31_pl.zip.xadeshld_2022-12-31_pl.zip.xades
HSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtmlHSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtmlHSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml
HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesHSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades
SzB_GR_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtmlSzB_GR_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml
SzB_GR_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSzB_GR_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki