19,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
HM Inwest S.A. (HMI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_HM_Raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_HM_Raport_z_przegladu_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 rok 2018 półrocze / 2019 rok 2018
I. Aktywa trwałe 30 842 29 465 7 254 6 582
II. Zapasy 89 820 59 457 21 124 13 827
III. Należności krótkoterminowe 10 443 9 508 2 456 2 211
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 420 6 097 2 451 1 418
V. Kapitał własny 21 424 25 786 5 038 5 997
VI. Zobowiązania długoterminowe 31 761 51 871 7 470 12 063
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 88 577 27 113 20 832 6 305
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 16 896 19 014 3 758 4 485
IX. Zysk przed opodatkowaniem -4 831 1 322 -1 127 312
X. Zysk netto -3 751 1 013 -875 239
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za I półrocze 2019.pdfHM raport okresowy za I półrocze 2019.pdf
19 HY HM Raport z przeglądu SSF.pdf19 HY HM Raport z przeglądu SSF.pdf
19 HY HM Raport z przeglądu SF.pdf19 HY HM Raport z przeglądu SF.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZADU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.