0,7500 zł
-7,41% -0,0600 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_QSr_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 94 624 91 535 21 962 21 520
II. Zysk z działalności operacyjnej -20 720 12 315 -4 809 2 895
III. Zysk brutto z działalności kontynuowanej -31 128 9 200 -7 225 2 163
IV. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej -31 825 7 178 -7 386 1 688
V. EBITDA -5 131 27 701 -1 191 6 513
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 711 36 403 2 950 8 558
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 7 719 17 973 1 792 4 225
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 059 -33 835 -5 352 -7 955
IX. Przepływy pieniężne razem -2 629 20 541 -610 4 829
X. Środki pieniężne na koniec okresu 5 389 30 361 1 232 6 961
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 37 600 978 43 412 140 37 600 978 43 412 140
XII. Zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -0,85 0,17 -0,20 0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HRS_QSr_3_2019.pdfHRS_QSr_3_2019.pdf Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3. kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2019-11-29 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.