REKLAMA

HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

2021-07-01 15:04
publikacja
2021-07-01 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2020/2021 – 29.10.2021 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 – 29.11.2021 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2021/2022 –31.03.2022 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 – 30.05.2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki