REKLAMA

HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021/2022

2021-10-01 14:42
publikacja
2021-10-01 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej wstępnej analizie przychodów ze sprzedaży Emitenta w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 (tj. lipiec – wrzesień 2021) spodziewa się za przedmiotowy okres przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 58 mln zł względem 45.986 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (lipiec – wrzesień 2020). Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, a tym samym struktura odbiorców nie uległa istotnym zmianom.

Mając na uwadze dynamiczny wzrost sprzedaży (ponad 25% r/r), o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii Zarządu HELIO S.A. należy spodziewać się za przedmiotowy okres istotnej poprawy wyniku finansowego netto. Uzyskany efekt ekonomii skali pozwala antycypować zamknięcie bieżącego kwartału (lipiec – wrzesień 2021) kwotą zysku netto kilkukrotnie wyższą względem okresu porównywalnego (zysk netto w okresie lipiec – wrzesień 2020 wyniósł 1.304 tys. zł).

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że z uwagi na sezonowość branży, w tym stosunkowo nieduży udział przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału roku obrotowego w całorocznej sprzedaży Spółki, utrzymanie tak wysokiej dynamiki sprzedaży w kluczowych kwartałach świątecznych jest mało prawdopodobne z uwagi na efekt wysokiej bazy. Za normę dla działalności Emitenta wciąż należy uznawać fluktuację przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego. Ze względu na sezonowość działalności Emitenta, w tym efekt niskiej bazy pierwszego kwartału roku obrotowego w kontekście wyniku netto, uzyskanej dynamiki zysków za okres lipiec – wrzesień 2021 nie należy także bezrefleksyjnie ekstrapolować na całoroczne wyniki netto Emitenta.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto istotnie odbiegających od danych za analogiczny okres roku poprzedniego. Precyzyjna informacja dotycząca zysków netto zostanie opublikowana przez Emitenta niezwłocznie po jej powstaniu. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną zaś przekazane w raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2021/2022, który Spółka opublikuje w dniu 29 listopada 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki