0,0792 zł
-0,75% -0,0006 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_od_1_kwietnia_do_30_wrzesnia_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Harper_Hygienics_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Harper_Hygiencs_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017* półrocze / 2018 półrocze /2017*
Rachunek wyników
I. przychody ze sprzedaży 123 105 129 371 28 735 30 528
II. zysk brutto na sprzedaży 26 407 22 108 6 164 5 217
III. zysk / (strata) na dzi ałalnośc i operacyjnej -1 812 1 465 -423 346
IV. zysk / (strata) brutto -4 734 3 720 -1 105 878
V. zysk / (strata) netto -5 814 5 027 -1 357 1 186
VI. EBITDA 3 147 7 487 735 1 767
Bilans
VII. aktywa trwałe 168 240 171 680 39 271 40 512
VIII. aktywa obrotowe 65 383 79 196 15 262 18 688
IX. aktywa razem 233 623 250 877 54 533 59 200
X. kapitał własny 66 555 78 028 15 535 18 412
XI. zobowiązania długoterminowe 41 747 51 182 9 745 12 077
XII. zobowiązani a krótkoterminowe 125 321 121 667 29 253 28 710
XIII. pasywa razem 233 623 250 877 54 533 59 200


* dane za okres kwiecień - wrzesień


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 września 2018.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 września 2018.pdf Sprawozdanie Finansowe Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 września 2018
Raport Harper Hygienics 1H2018.pdfRaport Harper Hygienics 1H2018.pdf Raport Harper Hygienics 1H2018
Raport z przeglądu Harper Hygiencs 1H2018.pdfRaport z przeglądu Harper Hygiencs 1H2018.pdf Raport z przeglądu Harper Hygienics 1H2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2018-12-28 Amit Tilani Członek Zarządu
2018-12-28 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.