REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI

2021-10-21 18:42
publikacja
2021-10-21 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

1. W dniu 20 października 2021 roku podpisał z AIF Altum Kapitāla Fonds umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach oraz umowę o ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych Cleanic oraz Presto.
2. W dniu 21 października 2021 roku podpisał z AIF Altum Kapitāla Fonds dwie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i środkach trwałych.
3. Dodatkowo w dniu 21 października 2021 roku, Emitent ustanowił na rzecz AIF Altum Kapitāla Fonds zabezpieczenie w postaci hipotek na dwóch nieruchomościach Harper Hygienics S.A. położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34.
4. Powyższe zastawy i hipoteki zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności AIF Altum Kapitāla Fond wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AIF Altum Kapitāla Fond a SIA „iCotton” z dnia 2 września 2021 roku, dotyczącej udzielenia SIA „iCotton” pożyczki w kwocie 10.000.000,00 EUR. Jako najwyższa suma zabezpieczenie została wskazana kwota 15.000.000,00 EUR.
5. Umowy zostały zawarte w wykonaniu zobowiązania Emitenta wynikających z podpisanej w dniu 18 października 2021 roku z SIA ICotton, AIF Altum Kapitāla Fonds oraz mBank S.A. umowy w sprawie procesu refinansowania, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 roku.

Na ustanowienie ww. zabezpieczeń wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki (raport bieżący nr 12/2021 z dnia 14 września 2021).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2021-10-21 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki