REKLAMA

Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto

2020-09-10 07:02, akt.2020-09-10 09:32
publikacja
2020-09-10 07:02
aktualizacja
2020-09-10 09:32
Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto
Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto
/ Grupa Azoty

Grupa Azoty wypracowała w drugim kwartale 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto - wynika z raportu półrocznego. Wcześniejsze szacunki wskazywały na 70,1 mln zł zysku. EBITDA w drugim kwartale okazała się zgodna z szacunkami i wyniosła 315,1 mln zł.

Przychody w drugim kwartale wyniosły 2,269 mld zł i również są zgodne z szacunkami.

Zysk na działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniósł 124,3 mln zł.

Dla porównania, w drugim kwartale Grupa Azoty miała 35 mln zł zysku netto, 2,738 mld zł przychodów, 286,3 mln zł EBITDA oraz 81,1 mln zł EBIT.

W całym pierwszym półroczu Grupa Azoty miała 222,1 mln zł zysku netto (wobec szacowanych 235,1 mln zysku), oraz 752,8 mln zł EBITDA (zgodnie z szacunkami) i 5,373 mld zł przychodów (zgodnie z szacunkami). EBIT wyniósł 372,4 mln zł. Przed rogiem grupa miała 342 mln zł zysku netto, 6,103 mld zł przychodów, 876 mln zł EBITDA oraz 470,6 mln zł EBIT.

Spółka podała, że wyniki w drugim kwartale 2020 r. były w istotnej mierze kształtowane przez obecną sytuację w otoczeniu rynkowym związaną z pandemią COVID-19, ale pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w drugim kwartale ostatecznie sfinalizowane zostały prace związane z zapewnieniem finansowania kluczowej inwestycji Grupy Azoty – projektu "Polimery Police".

"Ostatnie miesiące to szereg wyzwań stojących przed Grupą Azoty, związanych z obecną sytuacją rozwoju pandemii koronawirusa. W kluczowym dla grupy segmencie nawozowym nie odnotowaliśmy w mijających miesiącach istotnego zaburzenia realizacji planu sprzedaży kontraktowej ani większych opóźnień w płatnościach kontrahentów. Sytuacja pozostaje stabilna, czemu od dłuższego czasu sprzyja niska cena gazu. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynek tworzyw, już wcześniej zmagający się z problemami przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, mocno odczuł skutki pandemii. Kolejne wyłączenia produkcji przez podmioty w łańcuchu wartości segmentu spowodowały spotęgowanie zaburzenia równowagi popytowo-podażowej i wpłynęły na spadek cen i przychodów ze sprzedaży kaprolaktamu i poliamidów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Wojciech Wardacki.

"W segmencie Chemia sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż obserwujemy zarówno spadek cen i zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO i melaminę, jak i relatywnie niewielki wpływ pandemii na poziom cen bieli tytanowej. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie jak istotna w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie istotne mając na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam się zapewnić finansowanie dla inwestycji Polimery Police. Obecnie trwają już prace budowlane na wszystkich pięciu podprojektach, a naszym priorytetem jest utrzymanie tempa realizacji projektu" - dodał Wardacki.

W segmencie Nawozy grupa odnotowała w drugim kwartale 2020 r. przychody w wysokości 1.401 mln zł (w tym 365 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 1.572 mln zł rok wcześniej, realizując marżę EBITDA w wysokości 11,6 proc., podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,8 proc. W całym pierwszym półroczu segment ten przyniósł 3.328 mln zł przychodów (wobec 3.669 mln zł przychodów przed rokiem).

"Drugi kwartał przyniósł spodziewaną nieznaczną obniżkę wolumenu sprzedaży. Nadwyżka rdr uzyskana w pierwszym kwartale spowodowała, że w ujęciu narastającym sprzedana ilość nawozów była nawet nieznacznie wyższa niż przed rokiem. Niższe ceny większości produktów segmentu (wyjątkiem Compo Expert, który realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu) nie spowodowały istotnego spadku marży" - napisano.

Jak podano - w segmencie Tworzywa - odnotowany w pierwszym kwartale 2020 r. ok. 10 proc. spadek przychodów pogłębił się w kolejnych miesiącach i sięgnął 44 proc. przekładając się na przychody w wysokości 218 mln zł (spadek o 163 mln zł rdr) i marżę EBITDA w wysokości minus 6,3 proc. (spadek o 11,4 p.p rdr). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 591 mln zł (spadek o 199 mln zł rdr), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,0 proc. (spadek o 10,9 p.p. rdr).

"Rynek tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu naturalnego w drugim kwartale bieżącego roku były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 19 proc., a ceny kaprolaktamu o 40 proc. Spadek popytu objął zarówno rynek europejski, jak i azjatycki. W drugim kwartale 2020 roku sprzedaż w ujęciu ilościowym obniżyła się o jedną trzecią rdr" - napisano.

Segment Chemia w porównaniu do roku ubiegłego odnotował w drugim kwartale 2020 r. obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2 proc. rdr) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 13,0 p.p. do poziomu 20,5 proc. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1.216 mln zł (obniżenie o 15,2 proc. rdr) i 16,6 proc. (wzrost o 6,3 p.p. rdr).

"W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, za wyjątkiem bieli tytanowej. Znacząco spadły również ceny podstawowych surowców do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego. Poprawa marży rdr w tym segmencie, pomimo spadku cen i wolumenów sprzedaży, wynika z ujęcia w drugim kwartale 2019 roku w kosztach operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, a także z zaksięgowania w analizowanym okresie bieżącego roku rekompensat z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 (przychody z tytuły rekompensat zostały ujęte również w pozostałych segmentach)" - napisano w komunikacie.

Jak podano w czwartkowym raporcie, Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2020 roku na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych poniosła nakłady w wysokości 911,6 mln zł.

Inwestycje związane z rozwojem biznesu wyniosły 656 mln zł, z utrzymaniem biznesu 127 mln zł, inwestycje mandatowe 47 mln zł, zakupy gotowych dóbr 15 mln zł, a pozostałe (komponenty, remonty znaczące, katalizatory) 67 mln zł.

doa/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki